אל תתוודעו לרשויות הרווחה

דע, ביכולתם של העובדים הסוציאליים ברשויות הרווחה לעשות בך ובבני משפחתך כרצונם, אל תתודע להם.

דוגמא 1: עובד סוציאלי לוקח ממכם את ילדכם- צו חירום- חוק הנוער סעיף 11 קובע כי במידה ו"פקיד-סעד סבור כי קטין (ילדכם) הוא נזקק ונשקפת לו סכנה תכופה או שהוא נזקק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לדעתו, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול אף ללא הסכמת האחראי על הקטין, ובלבד שלא יוחזק קטין יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו אלא באישור בית המשפט".

כלומר פקיד הסעד יכול להוציא ילד מביתו ומחזקת הוריו בכל עת שיחפוץ, אם הוא סבור (חושב) כי הילד בסכנה. פקיד הסעד אינו נדרש להציג ראיות או הוכחות כי הילד בסכנה.
לאן לוקח פקיד הסעד את הילד שהוציא מביתו? - חוק הנוער מאפשר לפקיד הסעד להציב את הנער בכל מקום שיראה לנכון ואינו קובע מקום כלשהו.
עובד סוציאלי בלשכת הרווחה יכול לקחת את ילדכם ממכם ללא הסברים ונימוקים, ולהציב אותו היכן שיחפוץ, העו"ס אינו חייב אף לומר לכם היכן הציב את בנכם.

דוגמא 2: בית המשפט מוציא צו לקחת את ילדכם ללא נוכחותכם ו/או ידיעתכם - סעיף 12 בחוק הנוער מאפשר ל"בית המשפט, בהחלטת-ביניים, אף לפני שמיעת הקטין או האחראי עליו ולפני קבלת תסקיר, להורות על נקיטת אמצעים זמניים לגבי הקטין ולאשר אמצעי-חירום שננקטו לגביו על ידי פקיד-סעד; החלטת-ביניים כאמור תפקע כעבור שלושים יום מיום הינתנה אם לא הוארכה תקופת-תקפה כאמור בסעיף 14".
בתי משפט לנוער רואים את המלצותיהם של פקידי הסעד כסוף פסוק ואינם כפופים לבסיס ראייתי כלשהו להוציא את הילד מביתו לחודש או יותר. סעיף 12 בחוק מאפשר לבית משפט לנוער להאריך את הצבת הקטין מחוץ לביתו בחודש נוסף ללא נוכחותו, נוכחות הוריו, או תסקיר כלשהו.
מדובר בסמכויות מרחיקות לכת העומדות בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יוזכר כי פקיד הסעד הנו עובד עירייה, ולעתים פועל ע"פ שיקולי העירייה.
בית משפט לנוער יכול להורות על לקיחת ילדכם ממכם ע"פ המלצות עובד סוציאלי מלשכת הרווחה, מבלי שאתם או בנכם נוכחים בדיון.

רשויות הרווחה מציבות את הילדים, קשישים במקומות ללא בקרה ופיקוח, מדובר במוסדות ממשלתיים, או מופרטים, משפחות אומנה ואימוצים סגורים (הילד מתנתק מהוריו לנצח). החוסים חסרי אונים במקומות אלו. עו"ד אינם מסוגלים לסייע להגן על זכויותיכם מרשויות הרווחה מאחר וחוק הנוער מחייב את בית המשפט לפעול לפי מה שפקיד הסעד "סבור" (חושב), ואיך אפשר להתגונן מול מחשבות האדם, די אם יאמר פקיד הסעד: "אני חושב שההורים מסוכנים לילד". ע"פ החוק הוא אינו נדרש לנמק מדוע הוא חושב כך.

אל תתוודעו לרשויות הרווחה

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים