בית משפט לנוער - משחק בענייני נפשות ע"פ מה שפקיד הסעד לחוק הנוער חושב

בתי משפט לנוער מנוהלים בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית, אילו ידע הציבור על העוול שנגרם לאוכלוסיה המוחלשת בבתי משפט אלו היה שולח את פקידי הסעד לחוק הנוער לכל הרוחות.
המרוויחים המרכזיים מחיסיון הדיונים הם עובדים סוציאליים ומטפלים למיניהם, פנימיות ומעונות לילדים בכפייה, ועורכי דין. אלו נהנים מפרנסה טובה וקלה.
המפסידים הגדולים הם המוחלשים שהרווחה החליטה "לטפל" בהם. לאלו נגרמת עגמת נפש ונזק כלכלי, הם גם מאבדים את אמונם בממסד.

יש לפתוח את בתי משפט לנוער לידיעת הציבור תוך שמירת חיסיון בעלי הדין.

להלן קטעי משפטים הנאמרים בבתי משפט אלו:

מדובר בגרוש אשר העליל על גרושתו שאינה מטפלת בילדיו באופן ראוי. הילדים נלקחו ללא התראה ממשמורת האם ע"י פקידת סעד לחוק הנוער, הוצבו במרכז חירום 6 חודשים והועברו לחזקת האב. האם והילדים נקיים ללא רבב, בריאים בגופם ונפשם.

"הילדים הוצאו מהאם ... היו בקלט (מרכז חרום) חצי שנה" - חצי שנה בקלט, מדוע לא היו במסגרת קבועה? מדוע הושמו בקלט אם היו בריאים שלמים? ואימן המשמורנית בריאה בגופה נפשה וללא רבב?

"יש המלצות ממרכז חרום שהילדים צריכים טיפול רגשי" - מה זה טיפול רגשי? מה המחלה שלהם מהם תסמיניה ומהו הטיפול? מדוע לא טופלו "רגשית" במרכז החרום שם שהו חצי שנה? או שמא פגעו בהם שם?

מהחלטת שופט: "במידה ופקידי הסעד יחליטו ששם המטפלים יהיה חסוי אזי אני מאפשר זאת" - מהו הטיפול הריגשי ששם המטפלים יהיה חסוי?

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים