פסיכולוג קליני רמי בר גיורא - התליית רישיון בגין יוהרה, גבהות לב, התנשאות וזלזול במטופלים

אפריל 2015 - ועדת משמעת לפי סעיף 53 לחוק הפסיכולוגים בעניין התנהגותו המחפירה של פסיכולוג קליני רמי בר גיורא.

לצפייה בהחלטת ועדת המשמעת בעניינו של רמי בר גיורא - הקלק כאן

פסיכולוג קליני רמי בר גיורה - התליית רישיון בגין יוהרה, גבהות לב, התנשאות וזלזול במטופלים
רמי בר גיורא נתבקש ע"י רשויות הרווחה להתבטא בחריפות בחוות דעת לבית משפט נגד אביו של קטין ואחיו וכך עשה מבלי שנפגש עימם, חוות דעתו הפגומה הובאה בפני שופט שחרץ גורל המשפחה.

למרות שהוזהר לא לעשות כן ע"י ועדת התלונות חזר רמי בר גירא על מעשהו הנפשע. על כן הובא התנהגותו של הפפסיכולוג רמי בר גיורא לוועדת משמעת של הפסיכולוגים.

ועדת המשמעת קבעה כי מעשיו של רמי בר גיורא חמורים. רמי בר גיורא פנה בדרך לא מקובלת, ומבלי שהוזמנה חוות דעתו על ידי בית המשפט, באופן המעלה חשש להטעיית בית המשפט, תוך התערבות בוטה בהליכי המשפט.
רמי בר גיורא לא ציין בפניותיו שהסתמך על מסמכים וחוות דעת מתיק בית המשפט, לא ציין שלא נפגש עם האב ולא ציין שהמידע ששימש אותו בפנייתו התקבל מהאם שהיא צד לסכסוך, באופן הנחזה להיות מידע שהתקבל מהקטין במהלך הטיפול בו.
החומרה העיקרית במעשי רמי בר גיורא מצויה לטעמנו בהתבטאויותיו כלפי אבי הקטין, עמו לא נפגש ויחס לו במילים קשות סרבנות, נוכלות, פיתוי והסתה בכך התערב ברגל גסה בהליכי המשפט ויצר חשש להטיה והטעיה בהליך משפטי מתנהל.

וועדת המשמעת קבעה עוד כי התנהגותו של רמי בר גיורא גבלה ביוהרה, גבהות לב, התנשאות וזלזול בכל גורמי הטיפול המעורבים בתיק ובבית המשפט הדן בתיק. רמי בר גיורא יכול היה לפעול בדרך של הגשת דיווח לבית המשפט על טיפולו בקטין, בסקירת מפגשיו עמו ואבחון המצוקות העולות משיחותיו. דו"ח כזה, אילו הוגש כדין, היה מקבל את מלוא תשומת ליבו של בית המשפט במקום זאת בחר רמי בר גיורא בדרך עקלקלה, של השמצת אבי הקטין, עמו לא נפגש, תוך גיבוש עמדה מראש לגבי תפקודו ההורי והזדהות עם האם כצד לסכסוך, בדרך פעולה שאינה מכבדת את מקצוע הפסיכולוגיה, האוביקטיביות והאזהרה העצמית הנדרשת מפסיכולוג.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים