איציק פרי - יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים - זורה חול בעיני הציבור ונבחריו

דצמבר 2009 - איציק פרי - ראש איגוד העו"ס, מאדריכלי זוהמת העבודה הסוציאלית במדינת ישראל הגיש במהלך השבוע מכתב ליו"ר הכנסת והביע מורת רוחו על עבודתה הברוכה של חברת הכנסת מרינה סולודקין.

חה"כ סולודקין זימנה נפגעי רווחה לכנסת על מנת שיספרו את סיפורם על מנת לסייע להם מול מערכת הרווחה הדורסנית. איציק פרי במכתב מעוות, רווי שקרים ודברי בלע מנסה להטיל דופי בעבודתה הברוכה של סולודקין.

צפו בסרטון וראו רצף הבליו של איציק פרי. ראו גם בקישורים את סבלם של אזרחים טובים עקב מדיניות הרווחה המופקרת שאיציק פרי הוא אחד מאדריכליה.

ידוע כי איציק פרי אחראי על ועדת אתיקה על העו"סים, זוהי ועדת עלה תאנה לפשעי משרד הרווחה והעובדים הסוציאליים אשר דוחותיה לא נראו. מדובר בפעילות מתמשכת ומכוונת של איציק פרי לזרות חול בעיני הציבור.

דו"ח ועדת סלונים נבו מצא ליקויים מהותיים בעבודתם של פקידי הסעד, העובדים ללא פיקוח, כותבים דברי סלף בתסקירים, ובתי משפט רואים את המלצותיהם כסוף פסוק. הורסים אנשים ומשפחות בלי להניד עפעף.
.

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים