סיפורה של הילדה שנלקחה מבית החולים ביום היוולדה והתגלגלה במוסדות הרווחה

רשת ב - "שלום בית" - ינואר 2010 - כשיצאה לאויר העולם נלקחה הילדה ע"י שירותי הרווחה לבית תינוקות שם הייתה עד גיל ארבע. משם הועברה למשפחת אומנה, וגדלה כילדה נורמטיבית לכל דבר. לאחר הבת מצווה הופיעה העובדת הסוציאלית וגילתה לה כי היא למעשה בת למשפחת אומנה ועליה ליצור קשר עם המשפחה הביולוגית שלה. זהו למעשה סיום המגורים בבית האומנה. הקשר עם המשפחה הביולוגית לא הצליח, הילדה עברה לגור כשנה אצל הסבתא ממשפחת האומנה ומשם לפנימייה והוסטל.

למרות משברים נפשיים קשים וחוסר אמון במערכת הרווחה שהפקירה אותה, הילדה השתקמה למדה אלקטרוניקה, ועובדת כאלקטרונאית עד היום הזה. להילדה בת ודירה.
סיפורה של הילדה מראה כי ילדים המוצאים מהבית מאבדים קשר עם המשפחה הביולוגית, ובית משפחת אומנה או אימוץ, אינו ערובה לחיים נורמטיביים. הקשר עם בתים אלו עלול להיפסק בשלב כלשהו מסיבה זו או אחרת. במצב זה הילד עובר משבר נפשי ופיסי ומטלטל במוסדות הרווחה השונים או נזרק לרחוב.
.

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים