שירותי הרווחה של עיריית בת ים רוצים לקחת תינוקת מהוריה מיד עם היוולדה

ינואר 2010 - סיפורם של כרמית וגבי ששירותי הרווחה בת ים רוצים לקחת מהם את בתם התינוקת שזה עתה יצאה לאויר העולם. שירותי הרווחה בת ים טוענים כי ה"נורות האדומות" אצלם דולקות ומתריעות כי כרמית וגיא אינם כשירים לגדל את בתם שזה עתה נולדה.
כרמית וגיא רוצים לגדל את בתם התינוקת כמו כל משפחה בישראל, ומוכנים לקבל סיוע מהרווחה בבת ים.
כרמית וגבי טוענים כי הם מסוגלים לגדל את התינוקת שזה עתה נולדה, וכי שירותי הרווחה שוגים בכך שרוצים לקחת מהם את בתם מבלי לתת להם הזדמנות להוכיח שהם מסוגלים לגדל אותה.
כרמית וגבי החליטו לפנות לייעוץ משפטי כדי ששירותי הרווחה של עיריית בת ים לא יקחו מהם את בתם.

.


האמא כרמית לפני הולדת בתה: "אני חושבת שאני כשירה לגדל את הבת שלי, ושהרווחה טועים בזה, שאני לא כשירה והם פוסלים אותי. .. אני אעשה הכל בשבילה, זוהי הבת שלי, הרווחה פה טועים, אפילו צ'אנס הם לא רוצים לתת לי. כבר עשו לי את זה פעמיים, שתי הבנות שלי, שלקחו אותן לאימוץ סגור. עובר לי 'טראומה' שגם את זו הם רוצים לקחת מבית החולים, להוציא צו משמורת, ושאני לא אשתחרר (מבית החולים) עם הבת שלי"

האב גבי: "צריכים להתחשב בה בכל הנסיבות שהיא עברה בחיים, בכל התלאות, גם אני לא עברתי חיים קלים. .. אני לא חושב שהיא צריכה להיות אם פונדקאית... ואחרי הלידה לתת את הילד כאילו לא היה ולא נברא ... למה אנחנו מצפים תשעה חודשים, לילד בסך הכל".

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים