הוצאת ילדים מהבית - סיפורה של אמא שפקידי הסעד רוצים לקרוע ממנה את ילדיה

אם חד הורית לשני ילדים בני 8 מספרת על אימת פקידי הסעד ברשות המקומית להוצאת ילדיה מהבית בכפייה.
שירותי הרווחה מודים כי האם היא אוהבת, אך מעוניינים לקרוע את ילדיה ממנה למרות הנזק הנפשי שהדבר יגרום לה ולילדיה. העובדים הסוציאליים משתמשים בכל אמצעי לחטוף את ילדיה, עלילות, אלימות ביורוקרטית, ועוד. פקידי הרווחה מעלילים ותופרים תיקים לאזרחים טובים ומסורים. ילדים נחטפים מהוריהם מבלי שיש להורים הרשעה פלילית כלשהי או בעיה בריאותית.
פקידי הסעד פועלים מתוך שיקולים זרים של אכלוס פנימיות ופרנסה לכל מיני "מומחים" פסיכיאטריים, פסיכולוגים ועוד.
בתי המשפט מהווים חותמת גומי של מערכת הרווחה, וחותמים על כל גחמותיהן של פקידות הסעד.
.

.
קישורים:
תויות:
בית משפט לנוער, פקידת סעד, עובדת סוציאלית, הוצאת ילדים מהבית, לשכת הרווחה , שירותי הרווחה, חותמת גומי, ביורוקרטיה, רשת ב, הנדסה חברתית, עלילות הרווחה, מדיניות משרד הרווחה

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים