השמה חוץ ביתית - בלי זכויות לילדים ולחוסים, וללא פיקוח וביקורת

השמה חוץ ביתית - בלי זכויות לילדים ולחוסים, וללא פיקוח וביקורת
השמה חוץ ביתית - בלי זכויות לילדים ולחוסים, וללא פיקוח וביקורת
פרשת אונס הילד בן ה-5 במשפחת אומנה שנמשכה 4 שנים חושפת את חוסר האונים של החוסים במסגרות ההשמה החוץ ביתית. ארבע שנים לקח לרשויות הרווחה "קהות החושים" להבחין כי ילד בן 5 ששלחו למשפחת אומנה בצו בית משפט עובר התעללות קשה של מעשי סדום, מעשים מגונים, ואיומים.
כ- 10,0000 ילדים מוצאים מביתם מידי שנה ע"י פקידי הסעד בעיריות, כדי להשימם בכפייה במסגרות השמה חוץ ביתית. סידור חוץ ביתי הוא פתרון נגיש לרשות המקומית, ורווחי למסגרות ההשמה החוץ ביתית, אך ילדים מוצאים מהבית גם בשל העדר חלופות טיפוליות בקהילה. הפרדת ילד מביתו גוררת קשיים חדשים: פירוק המשפחה, תחושת אבדן וערעור נפשי, טיפולים פסיכיאטריים, קשיי הסתגלות, אי יציבות טיפולית במוסד או במשפחה הקולטת, נתק בין הילד ומשפחתו שימנע את שובו בעתיד, קושי רב של המשפחה שילדה נלקח ממנה.
אירוע האונס הקשה מזכיר כי ילדים המופנים למסגרות השמה חוץ ביתית עוברים לעתים במסגרות אלו התעללות, אלימות ונצול. במקרים אלו נוצר מצב שילדים שהושמו ע"י משרד הרווחה בצו בית משפט מחוץ לביתם עוברים חוויות קשות הנגרמות ע"י אנשי הצוות או חוסים אחרים.
משרד הרווחה אינו פועל לתיקון המצב ולהפקת לקחים. כל ניסיון לתיקון המצב כגון: חוק זכויות הילד, מינוי גוף ביקורת חיצוני ונגיש על רשויות הרווחה, נתקל בהתנגדות קשה של פקידי הרווחה.

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים