פקידת סעד ארצית חנה סלוצקי על פקידי הסעד לחוק הנוער ושירותי הרווחה

ספטמבר 2008 - חנה סלוצקי (מייל: hanasl@molsa.gov.il) פקידת סעד ארצית לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 מדברת על פקיד הסעד, דרכי פעולה, התקשורת ועוד..

עבודתן של פקידות הסעד לחוק הנוער רוויה מלכודות מחטפים והתנהלות לקויה מול הורים בקבלת החלטות גורליות על עתיד ילדיהם.
פקידי סעד לחוק הנוער עליהם אמונה הגברת סלוצקי עובדים כמו שאר מערך הרווחה ללא פיקוח מעקב, ובקרה.
פקידים אלו מקבלים גיבוי מלא ממערכת בתי המשפט, והמשטרה.
התנהלותן הלקויה בענייני נפשות של פקידות הסעד לחוק הנוער, והגבוי המלא שאותו הן מקבלות מכל מערכות החוק המשפט והשלטון, לא מונע מהגברת סלוצקי להופיע בוועדות הכנסת השונות לקונן ולבקש תמיכה לפקידות הסעד.
.

.

דרכי פעולה של פקיד הסעד


כאשר פקיד הסעד ו/או עובד סוציאלי בלשכת הרווחה, משוחח עם המשפחה ושומע שיש למשפחה קושי של התמודדות עם הילד, פקיד הסעד חייב להעביר את הדווח למשטרה. האזרח התמים והנבון פונה לקבלת סיוע סוציאלי בלשכת הרווחה העירונית עלול לצאת המום, ידיו על ראשו, ובחרדה, כי הוא עומד להיחקר במשטרה על מה שיאמר להם פקיד הסעד בתחנה.
האזרח אינו מוזהר כי הוא למעשה אינו בשליטה, והטיפול הוא בכפייה, והמשמעויות. יצוין כי פקיד הסעד יכול לנקוט גם בפעולות אחרות, כגון צו בית משפט, פניה לקופת חולים של האזרח, למקום עבודתו, בתי הספר שבו לומדים ילדיו, ולהנחות אותם על פעולות מעקב כלשהן. סלוצקי מודה, פקיד הסעד מעורר אמון של המשפחה על מנת לקבל אינפורמציה אשר בהמשך תשמש נגד המשפחה ובכך יופר האמון. באופן זה למעשה מתחיל פקיד הסעד לפתח את העלילה נגד האזרח אשר בהמשך תשמש אותו לפעולה של הוצאת אחד מבני המשפחה מהבית למוסדות הרווחה, הסדרי ראיה, אימוץ סגור ועוד... או למעשה פירוק המשפחה. פירוק המשפחה הוא חלק מהעוול הנגרם לאזרח, עוול נוסף הוא שטף העלילות אשר פקיד הסעד יכתוב עליו על מנת להצדיק את פעולת פירוק המשפחה.
סלוצקי מוסיפה כי בדרך לפירוק המשפחה יחויבו בני המשפחה ב"טיפולים" ומעקב. יוצא אפוא כי האזרח התמים והנבון הפונה לקבלת סיוע סוציאלי, יחויב ע"י שירותי הרווחה לעבור טיפולים ומעקבים (על חשבונו וזמנו) כדי שמשפחתו לא תפורק. ברור כי פקיד הסעד לא מזהיר את האזרח בכל דברים אלו טרם הפגישה עם האזרח. סלוצקי מקוננת על חוסר האמון בפקידי הסעד ומאשימה בכך תנועות של גברים ונשים, ומוסיפה כי משרד הרווחה תומך ומגן על פקידי הסעד מול ההאשמות והתלונות נגדם.
סלוצקי מרוצה מכך שהתקשורת מביאה לידיעת הציבור מצוקותיהם של ילדים במשפחתם, אך אינה מדברת על מצוקות הילדים בפנימיות הרווחה, משפחות אומנה, או כל גורם שהרווחה שלחה לאליו את הילדים. סלוצקי מקוננת על כך שלעתים מובאים לציבור אירועים קשים של הרווחה נגד האזרח. (ראה קישורים להלן)
יצוין כי הדיונים המשפטיים, והצווים השיפוטיים של פירוק המשפחה, יעשו בדלתיים סגורות ללא ראיות או הוכחות, הכל ע"פ המלצותיו של פקיד הסעד תוך הוצאות משפטיות כבדות של האזרח.
 
נקודות:
  • הטיפול של פקיד הסעד הוא בכפייה, וע"י צווי בית משפט.
  • הטיפול עלול להוביל לפירוק המשפחה.
  • הטיפול עלול להוביל לעלילות וחרפה לעולם על בני המשפחה.
  • פקיד הסעד אינו מזהיר את האזרח בפני המשמעויות הקשות של הטיפול בכפייה.
  • פקיד הסעד לא ישמור על פרטיות האזרח, הוא יפנה לכל גורם במקרה הצורך, ידווח, ויפעל כחוקר, כן יפנה למשטרה, בתי ספר, מקום עבודה, גני ילדים, קופת חולים ועוד.
  • האזרח הפונה לקבל סיוע מלשכת הרווחה עלול לצאת מרושש מהוצאות משפטיות, משפחתו מפורקת, ושטף עלילות נגדו.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים