לשכת הרווחה בת ים - עופרה מנדלקורן ראש צוות קשישים - מדיניות מופקרת של סימום קשישים

בפגישה עם העובדת הסוציאלית נעמי הלימי ופקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בבת ים ספגה אישה כבת ששים טובה ותמימה, מאובחנת בדמנטיה השפלות רבות: ביקור בית אלים ו"מקצועי", הוצאת דיבה רעה בתסקירים וחוות דעת שונות ומשונות, הפנייה לפסיכיאטר איתן חבר אשר תייג אותה קשות ורשם לה סם אנטי פסיכוטי מסוג ריספרדל (אסור לחולי דמנטיה ע"פ ה-FDA).

הטיפול המופקר של העו"סיות בצוות קשישים בראשותה של עופרה מנדלקורן לא הניב לאישה שום תוצאה מבורכת להפך רק צרות ארורות.
"סל הטיפול" שנקבע לה הוא ישיבה בבית, הלעטה בסמים פסיכיאטריים וסמי הרגעה, תוך שהיא מאבדת יכולות קוגנטיביות, נפשיות ופיסיות. מדובר בטיפול פשוט וזול, מבית היוצר של עפרה מנדלקורן וצוותה שנועד להסיר מהן אחריות או טיפול בהווה ובעתיד על גבה של האישה. על מנת להשתיק את בנה ביקשה עופרה מנדלקורן מהשופט שמואל בוקובסקי הסדרי ראיה לאישה ולבנה, תוך שהיא מבזה את האישה ובנה בתסקירים שקריים, מבלי לאמת או לנסות להפריך את ההבלים ודברי הבלע שכתבה בתסקירים.

הטיפול של עופרה מנדלקורן הביא את האישה למצב אובדן זיכרון טוטלי, אובדן יכולת דיבור, אובדן יכולות קוגנטביות, תנועה, הליכה, שליטה על תנועה ועוד.

טיפול בפיסיותרפיה, תרפיה, או ביציאה מהבית כמובן לא עלה בדעתן של העוס"יות - רק סמים פסיכיאטריים הכפשות ודברי בלע.

העוסיות של עופרה מנדלקורן דיווחו שקרים כאילו מצבה של האישה טוב בעוד מצבה קשה ומדרדר.

תויות: עיריית בת ים, חטיבת קהילה בת ים, אגף הרווחה בת ים, מחלקה לשירותים חברתיים, קשיש, טיפול בקשיש, התעללות בקשישים, הוצאת דיבה, לשון הרע, רצח אופי, התעללות בחסרי ישע
מנהלת לשכת הרווחה בת ים - רחל וידל.

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים