נרדף - ילד שעבר התעללות במוסד טיפולי, בורח מרשויות הרווחה

האם היית שומע/ת בעצת פקידת הסעד לחוק הנוער, ושולח את בנך לפנימייה טיפולית של משרד הרווחה? האם ביקרת בפנימייה לפני כן? פגשת את המדריכים, החניכים? האם שוחחת עם הורים אחרים שבניהם טופלו ע"י הרווחה בפנימיות שבנך עומד להישלח ע"פ צו בית משפט?
.
יוני 2009 - מדובר בר', ילד כבן 11, אשר שהה במוסד טיפולי של משרד הרווחה וברח משם משום שלטענתו עבר התעללות.
.
אחיזות, חניקות, גרירות, פחד מוות, צעקות, בכי, חוסר אמון
ר' הקטן עוד לא בן 12 אך הספיק לחוות מסכת ייסורים של חיים שלמים. לטענתו עבר התעללות קשה מצד המדריכים. לפני כחודש וחצי כשיצא הביתה החליטו הוא ואימו שלשם הוא לא חוזר עוד.
"גררו את הבן שלי חצי ערום", אומרת אימו של ר'.
ר' מספר: "לא טוב לי שם, גוררים אותי שם, אוחזים אותי שם ... אתה צריך לשמור על עצמך כי שם אף אחד לא ישמור עליך ... ההרגשה שאתה נלחם על החיים שלך כל יום ... אתה לא יכול לחיות במקום כזה, אתה לא יכול להרגיש בסדר, כשאתה שומע ילד שעושים לו אחיזה והוא צועק ובוכה שם, ... בלתי אפשרי להמשיך את היום בלי לעשות שום דבר ... אתה מנסה לחבק אותי ואז אתה חונק אותי, במה שנקרא חיבוק דב".
.
אימו בבית סובלת עקב ההתעללות בבנה בפנימייה, מוכנה לסיוע אך מתנגדת להתעללות בבנה
האם: "הוא מאוד סובל ... אני לא ישנה בשקט, כי אני יודעת שגוררים אותו ורע לו ולא אוכל, רע לי. אני האמא שילדתי אותו ... שייקחו אותו למסגרת מתאימה".
.
בית משפט לנוער
צו בית משפט בדיון שנערך לפני שבוע בעניינו קבע כי עליו לשוב למוסד ממנו ברח.
.
תגובת משרד הרווחה - זריית חול בעיני הציבור
תגובת משרד הרווחה הנה כי בית המשפט החליט על החזרתו של הילד לפנימייה במסגרת חוק הנוער, ומעבר לכך הם מנועים להגיב בשל חיסיון.
בעוד הציבור מבקש לקבל תשובות בקשר לתנאי הפנימייה באחריותם, הקשים, והטראומטיים, משרד הרווחה מגיב בתשובה סתמית ומתחמקת כי הם פועלים ע"פ החלטת בית משפט. יש לזכור כי אין פיקוח של משרד הרווחה על הנעשה בפנימיותיו.
.
פיקוח לקוי של משרד הרווחה על הנעשה בפנימיותיו
בדוח מבקר המדינה 2008 על רשות חסות הנוער נכתב על סדרי הפיקוח על המעונות ברשות: "המפקח הארצי על הטיפול בחוסים אינו מבצע, ככלל, זה כמה שנים את תפקידו אלא ממלא תפקידים אחרים בהנהלת האגף....אשר למערך הפיקוח המחוזי העלתה הבדיקה כי היקף הפיקוח המחוזי על המעונות אינו עונה על צורכי הפיקוח - למרות הגידול במספר המסגרות ובפיזור הגאוגרפי שלהן, ואף שהבעיות של החוסים בעשור האחרון נעשו מורכבות יותר, לא התרחב היקפו של מערך הפיקוח המחוזי בהתאם לכך. עוד הועלה כי הגדרת תפקידיו של המפקח, בכל הנוגע לקיומה של סמכותו הניהולית כלפי מנהלי המעונות, לא הייתה מוסכמת על כל דרגי הניהול ברשות. נוסף על כך, מפקחים על המעונות שימשו במשך פרקי זמן ארוכים גם מנהלי מעונות בפועל, ועקב כך נפגעו הן הפיקוח במחוז והן ניהול המעונות שכן המפקחים מילאו תפקידים אלה באופן חלקי וב"שלט רחוק", ואף טושטשו הגבולות בין פונקציות הניהול של המעון והפיקוח עליו".
.
מעקב לקוי ובניגוד לחוק אחר בוגרי הפנימיות וליווים
עוד נרשם בדוח המבקר: "על פי חוק הנוער, על בוגרי מעונות הרשות להיות נתונים להשגחתם של עובדי מעקב של הרשות במשך השנה שלאחר תום שהותם במעונות. מטרות המעקב אחר הבוגרים הן סיוע בשילובם בקהילה כדי למנוע מהם לחזור לדפוסי התנהגות עבריינית ומתן משוב לרשות על מצב הבוגרים לצורך שיפור הטיפול בחוסים.
בתחילת שנת 2004 קוצץ מספר עובדי המעקב, ומספר הבוגרים שבהם טיפלו העובדים הופחת למחצית. משנת 2005 מתבצע מעקב רק אחר שליש מהבוגרים המשתחררים בכל שנה ממסגרות הרשות ואשר יש לבצע מעקב בעניינם. החל משנה זו גם חדלה הרשות להפיק דוחות שנתיים שבהם רוכזו נתונים על בוגרי המעונות שטופלו בידי עובדי המעקב, אף שהדוחות סיפקו להנהלת הרשות ולמנהלי המעונות מידע חשוב על תוצאות הטיפול בחוסים. יש בכך כדי לפגוע ביכולתה של הרשות לשפר את הטיפול הניתן לחוסים במסגרותיה
".
כלומר:
אם אין להם יכולת לטפל, לפקח, ולעקוב אחר הנערים באחריותם, מדוע הם מוציאים אותם מביתם ומשפחתם וגורמים להם נזק פיסי ונפשי?
נקודות:
  • משרד הרווחה לא רק שנכשל בסיוע לילד, אלא גם פגע באמון המשפחה במערכת הרווחה והמשפט.
  • משרד הרווחה לא הפיק לקחים מהליקויים המהותיים ברשות חסות הנוער שנמצאו בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2008.
  • משרד הרווחה מתחמק מלהסביר לציבור את העדויות החמורות על ההתעללויות בפנימייה, ומגיב תשובה סתמית ולקונית כי הוא פועל ע"פ צו בית משפט, למרות שידוע וברור לכל כי בית המשפט מאמץ כמעט תמיד את המלצות פקידות הסעד הפועלות ע"פ הנחיות המשרד.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים