תביעה: משרד הרווחה היטה מכרז מבקר הכספים

הכתבה תביעה: משרד הרווחה היטה מכרז מבקר הכספים , news1 , עופר וולפסון , 09.11.2010
לטענת משרד רו"ח י.קרמזין, הוטה המכרז בכוונה תחילה כדי לקדם משרד מועדף אחר. האצבע המאשימה מופנית לחשבת המשרד, אריאלה טוקר, שמונתה לתפקידה באמצע הליך המכרז דורשים פיצוי של 240 אלף שקל

בימים האחרונים הגיש משרד רואי החשבון י. קרמזין לבית משפט השלום בתל אביב תובענה כספית בסכום של כ-240 אלף שקל נגד חשבות משרד הרווחה, בטענה להטיית מכרז. את משרד י. קרמזין מייצג עו"ד חגי פישר.

על-פי כתב התביעה המנהלית, משרד י.קרמזין נבחר על-ידי חשבות משרד הרווחה בשנת 2006 לשמש כמבקר כספים. על-פי נוהלי החשב הכללי המינוי תקף לשלוש שנים.

בשלהי שנת 2008 פורסם מכרז פומבי מספר 130/2008, שעניינו מינוי רואה חשבון שישמש כמבקר כספים בחשבות לשנים 2009 עד 2011. למכרז הוגשו כ-25 הצעות שכללו גם את משרד י.קרמזין, מתוכן נבחרו ארבעה משרדים.

לטענת משרד רואה חשבון י.קרמזין נפלו פגמים רבים בהליך בחירת הזוכה. הפגמים כללו בין השאר הורדת ניקוד על ראיונות אישיים בדיעבד ועל-ידי מי שלא השתתף בפועל בראיונות, הגדרות בדיעבד של מדדי איכות שלא בהתאם לתנאי המכרז המקוריים והורדת ניקוד על איכות המציע שלא בהתאם לתנאי המכרז. בכתב התביעה נטען כי ישנו חשד סביר שמהלכים אלה נעשו בכוונה תחילה כדי לקדם משרד שהיה מועדף מסיבות אלה ואחרות על-ידי חשבת המשרד, אריאלה טוקר, שמונתה לתפקידה באמצע הליך המכרז.

יש לציין כי במהלך שנת 2009 פורסם מכרז חדש (מספר 221/2009) שביטל את תוצאות המכרז הקודם. לדברי משרד י. קרמזין, ישנו חשש שחלק מהשיקולים שהובילו לפרסום מכרז חדש היו רצון חשבות משרד הרווחה לא להתמודד עם התובענה המנהלית שהוגשה בשעתו על-ידי משרד רואי החשבון י. קרמזין בעניין תביעתו להכריז עליו כזוכה במכרז הקודם. המשרד טוען כי גם בהליך בחירת הזוכה במכרז זה, נפלו פגמים מהותיים המצביעים על חשש לכאורה להעדפת משרדים מראש, "סימון הזוכה" והתאמת תוצאות ציוני האיכות לסימון שנעשה מראש.

משרד י.קרמזין תובע פיצוי כספי על הפסד ההכנסות שנבעו לו מכך שלא הוכרז כזוכה במכרז.

יש לציין כי במידה שטענתו של משרד רואי חשבון י.קרמזין תתברר כנכונה, המסקנה היא שחלק ממכרזי החשב הכללי שעניינם העסקת רואי חשבון חיצוניים, לוקה מיסודו ויש חשש כבד לניגודי עניינים בין גורמים מסוימים בחשב הכללי לבין משרדי רואי חשבון מסוימים הנוטים לזכות במרבית המכרזים.

"האם ייתכן שהחשב הכללי האמון על טוהר המידות ותקינות ההליכים בכל הקשור להתקשרויות הממשלה עם גורמי חוץ איננו נוהג בטוהר מידות ואיננו מקפיד על כללי מנהל ציבורי תקין כשהדברים נוגעים למינויים הנעשים על ידיו?", תהו בי. קרמזין.הכתבה תביעה: משרד הרווחה היטה מכרז מבקר הכספים , news1 , עופר וולפסון , 09.11.2010

 

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים