לחתום על מסמך של הרווחה זה למכור את נשמתך לשטן

דצמבר 2022 - מצורף מסמך לא חוקי לדוגמה שהגישה פקידת סעד לאם חד הורית לחתום על "הסכמת ההורים לפניה לבית משפט לנוער". המסמך בניגוד לתקנות סדר דין אזרחי סעיף 170 הקובע: "כל פעולה בבית משפט הנדרשת מבעל דין או המותרת לו לפי דין, רשאי הוא לעשותה בעצמו או בידי עורך דין שמינה לכך כדין", וברור שעובדת סוציאלית אינה רשאית לבצע פעולה משפטית עבור אזרחים.
פקידת הסעד אינה עורכת דין המייצגת את ההורה ,מה גם שהיא צד בהליך השיפוטי, ולכן אסור לה לנסח הודעות של ההורים לבית המשפט.

מסמך לשכת הרווחה לבית המשפט לחתימת ההורה על נזקקות
מסמך לשכת הרווחה לבית המשפט לחתימת ההורה על נזקקות 

עיון במסמך מראה שהוא למעשה הודעה של ההורה לבית המשפט שבו הוא נותן הסכמתו לפניה לבית משפט לנזקקות ומשמורת, אולם פניית פקידת הסעד טרם נכתבה ולא ידוע כלל מה יהיה תוכנה. מעין צ'ק פתוח לרשויות להשתמש בהודעת ההורה הכתובה לעשות בילד כרצונם.
הורים אינם בעלי מקצוע בתחום הנזקקות והמסוגלות ההורית לפיכך לא ברור מדוע פקידת הסעד מבקשת מהורה לחתום על מסמך זה.
בנוסף הערה פטלית שבו ההורה מודיע לבית המשפט שהוא מוכן לשתף פעולה עם גורמי הרווחה.
המסמך סותר עצמו שכן אם ההורה משתף
פעולה עם הרווחה אז למה להוציא את הילד מהבית.
ההודעה נראת מגוחכת, ללא מספר תיק בית משפט, ללא פרטי המבקשים והמשיבים וללא פרטי הקטין/ה , ובכותרתו מתנוסס פרטי מחלקת הרווחה בעוד ההורה הוא הכותב המסמך.

מסמך זה הוא פרקטיקה של רשויות הרווחה ובתי המשפט לנוער המבזה את ההורים ותכליתה להוציא ילדים מהבית בהליך מזורז לא הוגן, ללא בדיקת נזקקות ובניגוד לחוק.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים