"אני לא בוטחת יותר בשירותי הרווחה" - אם מספרת על התנכלותם של עובדי רווחה למשפחתה

דצמבר 2009 - רשת א "השעה האזרחית" עם יעל צדוק - סיפורה משפחה: של זוג הורים וילדים, אם המשפחה פנתה לשירותי הרווחה העירוניים לבקש סיוע סוציאלי, על מנת לעזור לה לשכנע את בעלה להוציא את מקלטי הטלביזיה שאגר בביתו עקב סגירת העסק שלו.
פקידי הסעד החלו בהליך ביורוקרטי בכפייה להוצאת ילדי המשפחה מהבית. בוועדת החלטה שקיימו כפו על המשפחה להוציא את מקלטי הטלביזיה ולא הילדים יוצאו מהבית, המשפחה נענתה וסלקה את המקלטים מהבית. בשלב שני דרשו פקידי הסעד שהילדים יעברו בדיקות פסיכולוגיות, בטענה כי לילדים יש בעיות רגשיות.
בשלב הבא הוציאו פקידי הסעד תביעה להכרזת הילדים כנזקקים, הנמצאת בהליך בבית משפט עד עצם היום הזה.
.
)

)

)
.
שירותי הרווחה מכשילים את המשפחה בכל דבר ועניין ומפעילים לחץ משברי על המשפחה. כן הכשילו את האב בתגובתו, והוא יושב במעצר מזה כחודשיים, בנוסף מגישים בקשות לבית משפט שלא לאפשר למשפחה להגיש אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים על הילדים מטעמם, מאיימים על המשפחה בצווי חירום, בנוסף ההוצאות הכספיות האדירות של המשפחה, עורכי דין, מאבחנים, בתי משפט ועוד.

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים