פינת הסאטירה: רשויות הרווחה - סיוע סוציאלי, או מלכודת קטלנית

רשויות הרווחה - סיוע סוציאלי, או מלכודת קטלנית

לשכות הרווחה העירוניות אמורות לספק סיוע סוציאלי לתושבי העיר הנזקקים. יש לזכור כי ה"טיפול הסוציאלי" הניתן לאזרח ע"י פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים, מבוצע לעתים קרובות באמצעות צווי בית משפט.
לאזרח אין כל שליטה על הטיפול, והמטופל מתחיל מסכת אבחונים וטיפולים, פסיכיאטריים, תרופתיים, הוצאה מהבית, נדידה בין מסגרות השמה חוץ ביתי ועוד. משרד הרווחה אינו מפרסם נתונים על ה"טיפולים" הניתנים ותוצאותיהם. דוגמה ל"טיפול" בארה"ב הוא סיפור התאבדותו המזעזע של דניאל מאיירס בן ה-7 אשר הושם ע"י רשויות הרווחה בארה"ב במשפחת אומנה, שם טופל בתרופות פסיכיאטריות חזקות ולבסוף התאבד (ראה וידאו).
.
במקום שהסיוע יהיה בצדקה, חסד, הדרכה, הקשבה, חמלה, רשויות הרווחה "מטפלות" באמצעות אבחונים וצווי בית משפט, ובכפייה. התוצאות קשות וכואבות. בני המשפחה מתייסרים בראותם את יקיריהם סובלים במסגרות הרווחה, ואינם יכולים לעשות מאומה בסבך מערכת הרווחה הביורוקרטית והמסורבלת לאזרח. המרוויחים העיקריים הם גורמים פרטיים וציבוריים, חברות התרופות, פנימיות, משפחות אומנה, פסיכיאטרים ופסיכולוגים המקבלים תקציבי עתק מהמדינה והאזרחים החלשים על מנת ל"טפל" בהם.
.
ידוע כי במסגרות הרווחה הפועלים ללא פיקוח, שקיפות, אין זכויות בחוק המגינות על החוסים.
לפקידי הסעד סמכויות נרחבות, הם פועלים בחשאיות הרחק מהביקורת הציבורית, ללא פיקוח, מקבלים גיבוי מלא ועיוור, ואינם נדרשים להציג ראיות כלשהם לאמת את מה שהם סוברים. פקידי הסעד מקטרגים בתסקיריהם על החוסים ובני משפחותיהם. בתי המשפט רואים את המלצותיהם כסוף פסוק, וחורצים כך את גורלו של האזרח הנקרה בדרכם.
.
למרות הסמכויות הנרחבות ותקציבי העתק הניתנים למערכות הרווחה, תוצאות אין, נהפוך הוא, מעגל העוני והפשע הולכים ומתרחבים.
.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים