מניפולציות של יצחק קדמן, וחנה סלוצקי בישיבת הוועדה לזכויות הילד בכנסת

יולי 2008 - בעקבות חשיפת תכנית "שומר מסך" את מסע הייסורים של ילדים מבני ברק הסובלים מהתעללות בביתם, התקיימה בנושא ישיבת וועדה לזכויות הילד בכנסת ב-14 ביולי 2008. התעללות בילדים, או בכל חסרי ישע הנו דבר אותו יש לגנות ולהביא לדין את מבצעי הפשע.
.
משרד הרווחה - גורמי סיכון
כאמור בעשרים השנים האחרונות הפנה השרות לילד ולנוער של משרד הרווחה מדי שנה בין 8,000 ל- 10,000 ילדים לסידור חוץ ביתי. האירועים של ילדים שעניינם מגיע לוועדת החלטה בלשכת הרווחה הם: ההזנחה והיעדר השגחה (75%), התעללות פיסית (15%), התעללות או חשד להתעללות מינית (10%).
הוצאת הילד מהבית היא חוויה טראומתית לילד ומשפחתו ורווית סיכונים עקב אין ספור גורמי סיכון ומחדלים של הרווחה כגון: ליקויים מהותיים בהתנהלות פקידי סעד לסדרי דין, מלכודות, מחטפים, והתנהלות לקויה של פקידי סעד לחוק הנוער, ליקויים במסגרות השמה חוץ ביתית, שיקולים זרים וניגוד עניינים בוועדות ההחלטה, ניצול תמימותם של יוצאי אתיופיה וחבר העמים, תפיסות מיושנות של השמת אנשים עם מוגבלויות במוסדות סגורים הרחק מהקהילה, סיכונים מובנים במערך הרווחה בישראל המטפל בילדים במצוקה, ועוד.
.
חנה סלוצקי ויצחק קדמן מקוננים על חוסר שיתוף פעולה של בתי משפט לנוער והמשטרה, עם פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים
ד"ר יצחק קדמן: "יש לנו עדיין בעיה קשה בתקשורת בין הרווחה למשטרה, וזה הולך בשני הכיוונים ... בית המשפט הוא לא חותמת גומי של פקידי הסעד. ולהיפך, היום ביותר מדי מקרים בתי המשפט לנוער עושים את המוות, אולי גם הם מושפעים מהתקשורת, אני לא יודע, הם עושים את המוות לשירותי הרווחה ... מגיע פקיד סעד לבית משפט, הוא עומד מול עורך דין יקר מאוד, שקורע אותו לגזרים, לפעמים יותר מאחד. ... לפעמים פקיד סעד ורואה ילד מחוסר הכרה בבית וצריך להוציא אותו, עוד לפני שהוא מספיק לעשות את פעולת החירום, מגיע לשם העורך דין ואומר לו 'תסתלק מפה, מי אתה בכלל?' ".
חנה סלוצקי: "בהחלט יש לנו מחסום היום בבתי המשפט לנוער בנושא הזה של להגן על קטינים. אני חוזרת ואני אומרת, יש לנו בעיה אמיתית עם הנושא של שיפוט, ... " . (סוף ציטוט).
.
מחקרים מראים כי קיים שיתוף פעולה מלא של בתי משפט לנוער והמשטרה, עם פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים
בדוח מחקר של מכון ברוקדייל: "פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים", מתארים פקידי סעד לחוק הנוער את בתי המשפט לנוער: "למרות שהשופט רוטן הוא משתף פעולה". פקידי הסעד ציינו בראיונות כי שהם מרגישים שהשופטים מכירים אותם וסומכים על שיקול דעתם: 'מבחינת התהליך עם המשטרה ובית המשפט זה הלך בקלות. נתנו לנו נורא מהר לפרוץ לבית ... ביקשנו ולא היינו בטוחים שבית המשפט יאשר ...'..או לדברי אחרים: 'למרות שהשופט רוטן הוא משתף פעולה. התפרצתי לבית משפט ללא מועד, לפני הפגרה ... השופט כבר מכיר אותי וסומך על שיקול דעתי...'.

יתרה מכך גם בדו"ח סלונים נבו החושף ליקויים מהותיים בהתנהלות פקידי סעד לסדרי דין הכל מודים לרבות הודעת דובר משרד הרווחה כי "בתי המשפט לענייני משפחה מייחסים בדרך כלל הערכה מרובה לפקידות הסעד ובמרבית המקרים הם נוטים לקבל באופן מלא את כל הקביעות וההמלצות שנכללות בתסקיריהן. זאת ועוד, לא פעם נתקלות פקידות הסעד גם בציפייה או בתביעה, מפורשת פחות או מפורשת יותר, להכריע בכל הדילמות והספקות שמוצגות על ידן בתסקיר, ולא להעבירן להכרעת בית המשפט".
יחסיהם של פקידי הסעד עם המשטרה נמצאו טובים מאוד בדוח מחקר של מכון ברוקדייל: "פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים": "משטרה - מהראיונות עם פקידי הסעד כמו גם ממצאים קודמים עולה כי הם מרוצים משיתוף הפעולה עם המשטרה. 'קשר טוב, סומכים עלינו, כי אנו מלווים את הפונה לחקירה, ... מאוד מכבדים ומקבלים את ההמלצות שלנו' ".

במשטרה אף הודו כי הם משתדלים להימנע מפתיחת תיק חקירה נגד פקידי הסעד: "נושא חשוב שעלה בראיונות עם מדור הנוער היה תפקיד המשטרה בפתיחת תיקים לפקידי סעד. אם יש בסיס לחשד שפקיד סעד לא מילא את תפקידיו כראוי, המשטרה מוסמכת לפתוח לו תיק פלילי, באישור פרקליטות המחוז.' ... יש מצבים של פתיחת תיקים, להערכתי 4-5 בשנת 1999. האישור לפתיחת תיק הוא מפרקליטות המחוז ... כיום הבעיה של פקידת סעד ראשית היא מול פרקליטות מחוז ולא מול משטרה כמו שהיה בעבר ... משתדלים לא לפתוח תיקים רק אם יש כוונת זדון ... ' נראה כי בסך הכל תפקיד זה לא פוגם ביחסי העבודה בין המשטרה לפקיד הסעד: 'פקידת סעד ראשית מגינה עליהם כאם. אנו משתדלים לא לפתוח תיקים, רק אם יש כוונת זדון. בסה"כ בשטח יש יחסי עבודה טובים.' "
.
זריית חול בעיני הציבור וחברי הוועדה לזכיות הילד בכנסת
ע"פ המחקרים עולה אפוא כי בתי משפט לנוער ומשטרת ישראל סומכים על פקידי הסעד, משתפים איתם פעולה, ומקבלים את המלצותיהם, הכל במעטה החיסיון והדלתיים הסגורות. הצגת חוסר שיתוף פעולה בין פקידי הסעד עם בתי המשפט והמשטרה היא זריעת חול בעיני הציבור וחברי הוועדה לזכויות הילד בכנסת, תוך ניצול אירועים בעלי הד תקשורתי, ונובעת כפי הנראה משיקולים זרים.
.
מיותר לציין את אומללותם של האזרח המשפחה, והילדים, הנקלעים לידיה של המערכת הכל כך משומנת של פקידי הסעד, משטרת ישראל ובתי משפט לנוער העובדת בשיתוף פעולה מלא הרחק מעיני הציבור, בחיסיון, ובדלתיים סגורות.
.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים