בחיים אל תפנו לרווחה לעזרה אם יש לכם ילדיםבחיים אל תפנו לרווחה לעזרה אם יש לכם ילדים מתן לוי , 30.06.2023

מתן מספר: ״אל תפנו בחיים לרווחה לעזרה כלכלית אם יש לכם ילדים. אני חוזר על זה , אם יש לכם ילדים, קשה לכם כלכלית, אל תפנו לרווחה. למה אל תפנו לרווחה? כי סיכוי גבוה שהם יקחו לכם את הילדים. גם אם לא יקחו לכם את הילדים, הם יאיימו עליכם שיקחו את הילדים, וישימו עליכם פיקוח וישללו ממכם את החירות. צרות צרורות.
אני לצערי מכיר לא מקרה אחד ולא שניים שאנשים ממש בתמימות.. אני מכיר מקרה אחד אנשים טובים, שהיא אחרי לידה הייתה בבית חולים, קצת קשה, חסר ברזל. אמרו יש עובדת סוציאלית.... האמא חשבה קצת עזרה בבית, במקום זה קיבלה פיקוח בבית שמפקחים עליה ומאיימים עליה שייקחו לה את הילד. ונכנסו לצרות צרורות, במזל יצאו מזה בשלום.
אבל מכיר מקרים שלא יצאו מזה בשלום, באה הרווחה ולקחו את הילד. ועכשיו הם צריכים לשלם כסף לעורכי דין ואבחונים ולשלם כסף לפסיכיאטרים״.


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים