רונית צור - פקידת סעד ראשית לסדרי דין

דצמבר 2008 - תפקידה של פקידת הסעד הראשית מוגדר בתע"ס 3.20 סעיף : 15. פקיד סעד ראשי אחראי לביצוע פעולות הנובעות מן החוק לקביעת מדיניות בתחום סדרי דין תוך עדכון ובקרה על פקידי סעד מחוזיים ומקומיים, ע"פ החוק ומדיניות משרד הרווחה. פקיד סעד ראשי מכריע בין מחלוקות של פקידי סעד מחוזיים ומקומיים ובירור תלונות לאחר דיון מקצועי משותף.
כתובת למשלוח מכתבים:
פקידת סעד ראשית לחוק הסעד סדרי דין
משרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10
ת.ד. 1260, ירושלים 93420
טל' (02) 670-8175 פקס (02) 670-8357
מייל : ronittz@molsa.gov.il
רונית צור - פקידת סעד ראשית לסדרי דין
סעיף 15.5 קובע כי באחריות פקיד סעד ראשית בירור תלונות.

רונית צור אינה מפרסמת אודות התלונות המועברות אליה לטיפול, כמה נדחו וכמה נמצאו מוצדקות, ניהול התלונות הנו ללא שקיפות. יש לציין כי אין באתר משרד הרווחה פרטים כלשהם אודות פקידת סעד ראשית.

יש לזכור כי כל תלונה על פקידי הרווחה תגרום נקמה של פקידי הרווחה נגד המתלונן. במאמר "מה לגבי טובת הילד" (רונן פז, NEWS1 מה- 11/10/2007) נרשם:
"אבות חוששים להלין וזאת מחשש לנקמתה של פקידת הסעד רונית צור. מי שהעז להלין על המערכת הוענש בפגיעה בקשר בינו לבין ילדיו מאחר שלא פרגן לפקידות הסעד. נתקלתי אפילו במקרה בו פקידות הסעד המליצו לבית המשפט למנוע קשר לא מפוקח ביו האב לבנו בן השלוש מאחר ויש חשש שהילד הקטן לא יאהב את פקידת הסעד. במקרה אחר התעקשה רונית צור בכתב כי פקידות הסעד באו לקראת האב והרחיבו לו את הסדרי הראיה עם ילדיו וזאת למרות שההפך הגמור הוא הנכון."

תשובות אופיניות לתלונות הנן לקוניות ללא התייחסות עניינית לטענות התלונה. דוגמאות: "תלונותיך נבדקו. פקידת הסעד פעלה כראוי", "פקידת הסעד פעלה ע"פ החלטות שיפוטיות" וכו'.
במאי 2009 פורסם דו"ח סלונים ומצא ליקויים מהותיים בתפקודתם של פקידי הסעד לסדרי דין אשר נבדקו בעבר ולא מטופלים ע"י המשרד מזה שנים: ניגוד עניינים, העדר פיקוח, אי קיום תקנות, כתיבת עובדות מהותיות בתסקיר ללא בדיקה, ועוד.
כן לדוגמא נכתב בדו"ח על זריית חול בעיני האזרח ע"י פקידת סעד ראשית רונית צור בכל הקשור לטיפול בתלונות על פקידי סעד לסדרי דין, וכך נכתב:
"לפי העדויות שקיבלנו, פקידות הסעד מסבירות לפונים, כי יש להם זכות לפנות בתלונה למנהל המחלקה לשירותים חברתיים, לפקידת הסעד המחוזית או לפקידת הסעד הארצית. בפועל תלונות רבות מגיעות לגורמים נוספים ומגוונים, כמו למשל, שר הרווחה, מנכ"ל המשרד, היחידה לפניות הציבור, מנהלת המחוז. לעיתים מגיעות גם תלונות אל הלשכה המשפטית, בבקשה לבדוק את הבסיס לפתיחת הליך משמעתי על פי חוק העובדים הסוציאליים. חלק מהמתלוננים מפנה את טענותיו למספר גופים בו זמנית. הטיפול בתלונות מעסיק אנשים רבים בתוך המערכת, ואף לא גורם אחד חיצוני ועצמאי. בסופו של דבר מתנקזות התלונות לשולחנן של פקידות הסעד המחוזיות או של פקידת הסעד הארצית, ונבדקות בתוך המערכת.
הלכה למעשה, הפיקוח המחוזי והארצי נותן גיבוי כמעט מוחלט לפקידות הסעד. במקרים רבים פקידת הסעד המחוזית או הארצית היו מעורבות בשלב מוקדם בעריכת התסקיר או הטיפול נשוא התלונות שהגיעו לשולחנן מאוחר יותר ושנמצאו על ידן בלתי מבוססות. הצדק ומראית פני הצדק מחייבים שתלונות על המערכת ועובדותיה ייבדקו על ידי גורם חיצוני ועצמאי, ושהלקוחות יונחו להפנות תלונות – ככל שישנן – לגורם החיצוני הנ"ל. ..."
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים