משרד הרווחה תולש ילדים לאומנה ומפקיר המשפחות

מדוע לא מעגנים בחוק את שיקום הורי ילדי האומנה? , מיקי פלד , כלכליסט , ינואר 2016

משרד הרווחה מסרב לעגן בחוק את מחויבותו לשיקום 2,000 משפחות שילדיהן נלקחו למשפחות אומנה. היום ידונו בכנסת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית להצעת חוק להסדרת מערך האומנה של ח"כ אלהרר

משרד הרווחה מסרב לעגן בחוק את מחויבותו לשיקום 2,000 משפחות שילדיהן נלקחו למשפחות אומנה. היום תידון ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית להצעת חוק של ח"כ קארין אלהרר להסדרת מערך האומנה. משרד הרווחה אמנם תומך בהצעת החוק, אך מתנה את תמיכתו בדחייה של העיגון המשפטי של מחויבות המדינה לשיקום משפחות האומנה כך שילדיהן יוכלו לחזור אליהן בעתיד.

לדברי אנשי האגודה לזכויות האזרח, משרד הרווחה מתנגד למהלך הן מטענות לחוסר תקציב, והן מתוך חשש שמחויבות חוקית תגרור תביעות נגד המדינה מצד הורים ביולוגיים, שיטענו שילדם לא מוחזר אליהם משום שלא עברו שיקום כמתחייב מהחוק.

הצעת החוק אמנם כוללת התייחסות לתנאים לחזרת הילד לביתו, אך זו לא כוללת הגדרה מדויקת למערך הרווחה והתקציב שדרוש לכך, או התחייבות חד־משמעית לשיקום ההורים הביולוגיים.

מלשכתו של שר הרווחה חיים כץ נמסר כי "השר הורה על זהירות יתר בהוצאת ילדים מביתם כדי לשקם הורים להחזיר את הילד לתא הביולוגי". אלהרר מסרה: "הצעד הבא שלי הוא חקיקה מפורטת יותר בעניין".

פלייליסט - משפחות אומנה
אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים