שופט ביקש לאמץ ילד - ועדת אתיקת שופטים קבעה: זהות משפחת האומנה לא תחשף להורי הילד

ינואר 2012 - משרד הרווחה מוכר לציבור סיסמאות פולחניות כגון "טובת הילד", "עבודת קודש" ועוד בענייני הוצאת ילדים בכפייה מביתם ומשפחתם. ואולם מאחורי הקלעים מקודש לעיני רשויות הרווחה הוא שימור תעשיית הסחר בילדים ומסגרות מופרטות וזאת כדי להשיג משאבים כלכליים מתקציבי ממשלה, תרומות, ג'ובים.
לשם כך רשויות הרווחה ובתי משפט לענייני משפחה ונוער ושומרים על חיסיון וסודיות מפני הציבור וגם מפני המשפחות מהן נלקחים ילדיהם בכפייה.
דוגמא לכך הוא החלטת ועדת אתיקה לשופטים הדנה בעניינו של שופט המבקש לשמש כאומן לילד. ועדת האתיקה לשופטים מתנה את האומנה בתנאי שזהות השופט לא תתגלה להורי הילד.

להלן המסמך בתוספת הערות (צבע אדום) מנהלי הבלוג:

ו' שבט תשע"ב
30 בינואר 2012 א/11/12

שופט פלוני פנה לוועדת האתיקה בשאלה האם קיימת מניעה אתית לכך שמשפחתו תשמש משפחת אומנה לילד או ילדה.

השופט טוען להיות אומן מ"שליחות" אך מגביל מאוד את טווח הגילאים שהוא מוכן לקבל

בהבהרות שניתנו על ידי השופט לבקשת הוועדה מסר הוא כי פניית המשפחה לשמש כמשפחת אומנה נעשתה מתחושת תרומה ושליחות, וזאת לאחר שבנם הבכור התגייס לצבא, והמשפחה חשה כי יש לה אפשרות לגדל ילד נוסף בגילאים 4-7. כן מסר השופט כי משפחתו קיבלה את אישור משרד העבודה והרווחה לשמש משפחת אומנה, וזאת לאחר תהליך שכלל מפגשים עם עובדת סוציאלית, וביקור בבית המשפחה.

המפגשים עם ההורים נערכים במרכז קשר כדי לא לחשוף את משפחת האומנה
השופט הבהיר גם כי במהלך תקופת האומנה מוצמדת למשפחה עובדת סוציאלית של העמותה המטפלת בנושא מטעם משרד העבודה והרווחה, כשבתחילה מגיעה העובדת הסוציאלית לביקורים דו-שבועיים, ובהמשך רמת תדירות המפגש יורדת בהתאם לצורך. כן ציין כי אם מדובר בילד המקיים קשר עם הוריו הביולוגיים, נערכים מפגשים בלשכת קשר בלא לחשוף את משפחת האומנה.


שם משפחת האומנה נשמר בסודיות מפני הורי הילד
ועדת האתיקה עיינה בפנייה, וכן קיימה בירור עם שופטי משפחה ונוער באשר להשלכות אפשריות של שימוש כמשפחת אומנה. הוברר, בין היתר, כי כאשר מורה בית המשפט לנוער על הוצאת קטין נזקק ממשמורת הוריו, ומיועד הוא לעבור למשפחת אומנה, אין מצויין שֵם משפחת האומנה בבקשה המוגשת על ידי פקידת הסעד.

ועדת האתיקה לשופטים מתנה האומנה בכך שזהות האומנה תישאר חסויה
לאחר עיבוד הנתונים הנ"ל, באה הוועדה לכלל מסקנה כי ניתן להתיר לשופט כי משפחתו תשמש כמשפחת אומנה, אך זאת בכפוף לתנאים שיפחיתו למינימום אפשרות חיכוך עם המשפחה הביולוגית של ילד האומנה, וכן ימנעו, ככל האפשר, זיהוי של משפחת האומנה בפני בית המשפט, שייתכן ויידרש לטפל בעניינים הנוגעים לילד האומנה.

לפיכך, אין רואה הוועדה מניעה כי משפחת השופט תשמש כמשפחת אומנה בכפוף למילוי התנאים הבאים (לגבי תנאים א' וב', באחריות השופט לקבל את הסכמת העמותה ומשרד הרווחה מראש):
א. ילד האומנה יתקבל אצל משפחת האומנה בתנאי שזהות משפחת האומנה תהיה חסויה.
ב. הגורמים (עמותה, פקידת סעד) שיפנו לבית המשפט בעניין הקשור למשפחת האומנה לא יחשפו את זהותה בפני בית המשפט, אלא אם כן אין אפשרות להימנע מכך.
ג. משפחת האומנה תפנה, במידת הצורך, לבית המשפט רק באמצעות הגורמים המתווכים (עמותה, פקידת סעד), אלא אם כן אין אפשרות להימנע מכך.

פלייליסט - פקיד סעד לחוק הנוער - טיפול והשגחה במשפחות אומנהקישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים