עו"ד רונית וינגרטן - בקשה חוזרת עילגת ומזלזלת לפטור רשויות הרווחה מטיפול בענייני הסדרי ראיה

רונית וינגרטן - לשכה משפטית משרד הרווחה - מרעילה ומעלילה נגד ילדים ומשפחות ומתנערת מאחריות
רונית וינגרטן - מרעילה נגד ילדים ומשפחות
יוני 2012 - מדובר בבקשה חוזרת של עו"ד רונית וינגרטן מלשכה משפטית משרד הרווחה לפטור רשויות הרווחה מטיפול בהסדרי ראיה בין האמא ל' לילדיה אשר הרווחה מונעת ממנה מזה 4 שנים לראותם ומעלילה נגדה עלילות ובדיות. בקשתה הראשונה של רונית וינגרטן לנער את רשויות הרווחה מטיפול בענייני הסדרי ראיה הדיף ריח מזוהם של שנאה, שיקולים זרים, להטלת מכשולים ביורוקרטיים ותו לא. השופטת יהודית שטופמן דחתה על הסף את בקשתה של עו"ד רונית וינגרטן.

עו"ד רונית וינגרטן משקרת בנימוק הבקשה ומטעה
 בסעיף 2 לבקשה (להלן) כותבת רונית וינגרטן: "המערערת (האמא המבקשת לראות את ילדיה) ... ציינה את משרד הרווחה, עיריית רמת גן, והעו"ס לסדרי דין..... אינם צד כלל להליכים מסוג זה"
רונית וינגרטן משקרת ומטעה בהצגת כתבי האמא ל', יתרה מכך חובתם של רשויות הרווחה לטפל בהסדרי ראיה ע"פ חוק, ולא ע"פ טענות כאלו ואחרות של בעלי דין.


עו"ד רונית וינגרטן יורקת בפרצופם של אזרחי המדינה ושופטי משפחה ונוער על ערכאותיהן
רשויות הרווחה מחויבות להסדרי ראיה בין ילדים להוריהם ע"פ חוק ולשם כך מקבלים תקציבי עתק מהמדינה ומתרומות לכ"א מרכזי קשר, אלפי פקידי סעד לסדרי דין מטפלים ומאבחנים.
רונית וינגרטן יורקת בפרצופו של האזרח בכך שמנסה ליצור נורמה פסולה הפוגעת בנפשות של אזרחים הרוצים לראות את ילדיהם ורשויות הרווחה מונעות זאת מהם.
רונית וינגרטן יורקת בפרצופם של שופטי בתי משפט לענייני משפחה ונוער על ערכאותיהם השונות הפועלים ע"פ מוצא פיהם של רשויות הרווחה ומתן לפקידיהם סמכויות סטטוטוריות. ללא פקידי הרווחה כיצד יחליטו שופטים אלו שהורגלו לשמש להם כחותמת גומי?

רונית וינגרטן פועלת משיקולים זרים
יעוץ משפטי משרד הרווחה - משמיצים מעלילים ומתחמקים מאחריותרונית וינגרטן אינה פועלת משיקולי טובת הילדים שיראו את אימם, טובת החברה, ומילוי הוראות החוק. אלא מנסה לשבש את ההליך השיפוטי בהטלת מכשולים ביורוקרטיים. רונית וינגרטן יודעת כי רשויות הרווחה פשעו נגד האמא ל' וילדיה שמנעו מהם מפגשים שנים כה רבות גרמו להם עוגמת נפש והוצאות עתק. ולכן היא פועלת לטיוח פשעי משרד הרווחה אשר תולשים ילדים ממשפחותיהם בחיסיון ללא סדרי דין או ראיות, למסגרות רווחה מופרטות, שם הם חווים התעללות והזנחה, תוך שהם מעלילים נגד הורים עלילות דם, משתמשים בחוות דעת "תפורות" מראש ושופטים המשמשים להם חותמת גומי.

סוף דבר
רונית וינגרטן מנסה לטייח פשעי משרד הרווחה, ליצור נורמות פסולות ומרושעות נגד משפחות וילדים, ומגישה בקשות תמוהות לבתי משפט תוך שהיא מעלילה נגד האמא ל'. רונית וינגרטן יורקת בפרצופו של האזרח המשלם את משכורתה ומקצה לה לשכה במשרד הרווחה בירושלים, ויורקת בפרצופם של בתי המשפט שהתרגלו לשמש חותמת גומי להבלי פיהם של רשויות הרווחה.

 להלן בקשתה השניה של רונית וינגרטן לנער רשויות הרווחה מחובתם ע"פ חוק לטפל בהסדרי ראיה
עו'ד רונית וינגרטן - בקשה חוזרת עילגת ומזלזלת לפטור רשויות הרווחה מטיפול בענייני הסדרי ראיה - נדחתה על הסף
עו'ד רונית וינגרטן - בקשה חוזרת עילגת ומזלזלת לפטור רשויות הרווחה מטיפול בענייני הסדרי ראיה - נדחתה על הסף
  קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים