שירותי הרווחה מועצה מקומית גן יבנה - מהלכים אימים על משפחה לנטילת סמים פסיכיאטריים

מאי 2012 - מדיניות הרווחה של משה כחלון ועוזריו - קרקע פוריה לשחיתות והרס הפרט המשפחה והחברה.   מדובר בתשובה לתלונה שנשלחה לשר הרווחה משה כחלון. כחלון, במקום לטפל עניינית בבעיה ולהביא לפתרונה, השיב באמצעות עוזריו רמיזות איומים כי האמא לכאורה אינה מטפלת בבנה כפי שהנחו אותה רשויות הרווחה גן יבנה באמצעות סמים פסיכיאטריים קשים המשתקות את בנה.
כחלון ועוזריו משתמשים בוועדות סטטוטוריות - ועדות החלטה, הנמצאות בכל רשות מקומית הכופות סמים פסיכיאטריים ועוד טיפולים מזיקים נזקים בלתי הפיכים. כחלון ועוזריו אוחזים בשוט הוצאת הילדים מהבית תוך שהם מנצלים את הנורמה כי בתי המשפט לנוער מצייתים לוועדות ההחלטה.
מדיניותו הדורסנית של משה כחלון ועוזריו מהרווה קרקע פוריה לשחיתות משום שמדובר בהרבה כסף עבור כל ילד מטופל במסגרות פסיכיאטריות או חוץ ביתיות מופרטות ובשל העובדה כי לוועדות ההחלטה הפועלות בחסותו, מקימות דיונים בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית.

להלן סרטון של האמא המתאר את האירוע ומכתב התגובה המאיים של משה כחלון ועוזריו.
מדיניות הרווחה של משה כחלון ועוזריו - קרקע פוריה לשחיתות והרס הפרט המשפחה והחברה
מדיניות הרווחה של משה כחלון ועוזריו - קרקע פוריה לשחיתות והרס הפרט המשפחה והחברה

 

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים