עובד סוציאלי

עובד סוציאלי, הוא אדם שסיים לימודים אקדמיים במקצוע העבודה הסוציאלית ועוסק בתחום. משך לימודי המקצוע במדינת ישראל הנו שלוש שנים. עובדים סוציאליים מועסקים במרבית המקרים בשירות הציבורי, זאת כחלק ממדיניות מדינת הרווחה. תפקידם, הוא לתת מענה לשכבות הנתונות במצב משברי או מצוקה.
בכל רשות מקומית במדינת ישראל, קיימת "מחלקה לשירותים חברתיים" (לשכת רווחה) המספקת שירותי רווחה וסעד לאוכלוסיית היישוב. אל עובד סוציאלי בלשכת רווחה יש להתייחס כפקיד סעד לכל דבר ועניין. בנוסף ניתן למצוא את מקצוע העבודה הסוציאלית בארגונים, במוסדות, במפעלים ובקהילות.
חוק העובדים הסוציאליים סעיף 2 מגדיר "עיסוק בעבודה סוציאלית" - עיסוק מקצועי, כמשלח יד, לשיפור תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה בדרך של טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה הנעשים בדרך כלל בידי עובד סוציאלי ובשיטות טיפול מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית.
העובד הסוציאלי מועסק כדי ליצור שינוי מתוכנן בהתאם לידע שברשותו, עקרונותיו, ערכיו המקצועיים וניסיונו האישי. השינוי מעוצב ע"פ ציפיות הלקוח, בשיתוף הלקוח הוא קובע את מטרות ההתערבות ופועל להשגתן. מקצת תפקיד העובד הסוציאלי: אבחון בעיות, הדרכת לקוח, ליווי הלקוח, גישור ופישור בין צדדים, תכנון פעולות. ע"פ כללי אתיקה של עובדים סוציאליים, יפעל העובד הסוציאלי במסירות, בנאמנות ותוך שמירה על כבוד הלקוח ועל ערכיו התרבותיים, ינהג כלפי הלקוח בהגינות, בלא משוא פנים ובלא אפליה.
העובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה העירוניות יטו אוזן קשבת בתחילה לאזרח הפונה אליהם לקבלת סיוע, אולם לאחר ששמעו את האזרח דרך פעולתם תהיה בהתאם לשיקול דעתם. הטיפול הניתן ע"י עובדים אלו הינו בד"כ בכפייה באמצעות צווים שיפוטיים וכדומה. הם למעשה מעין קדם פקיד סעד.
עובד סוציאלי בלשכת הרווחה ברשות מקומית כפוף למנהל לשכת הרווחה, ומקבל הנחיות מקצועיות ממשרד הרווחה. עובד סוציאלי הוא גם חבר הסתדרות בהיותו חבר באיגוד העובדים הסוציאלים. שייכותו של עובד סוציאלי למשרד הרווחה, רשות מקומית, והסתדרות מעמידה אותו במצב של ניגוד עניינים ושיקולים זרים. לעיתים עובד סוציאלי נוטל חלק מרכזי ב"ועדת החלטה" הקובעת ומתכננת את גורלו של הילד/חסוי ומשפחתו טרם דיון משפטי כלשהו.

סאטירה - עובדת סוציאלית סתומה ברמות - יוני 2011 - קטע מתוך התכנית הקומית "הרמזור"

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים