בתיה ארטמן - לשכה משפטית משרד הרווחה: דרכי רמיה לסחר בילדים

היועצת משפטית של משרד הרווחה היא בתיה ארטמן מספר טלפון: 02-6752898 , פקס: 02-6752363 דוא"ל: batiaa@molsa.gov.il. כתובת למשלוח דואר: רחוב קפלן 2, קרית הממשלה, ירושלים, מיקוד: 91008.

 יועץ משפטי משרד הרווחה בבית משפט - אילוסטרציה
 
חנה נויברגר דוא"ל: hanan@molsa.gov.il ,בלשכה המשפטית אחראית על טיפול בתלונות על עובדים סוציאליים.

רונית וינגרטן היא גם עו"ד המשמשת בלשכה המשפטית.
.
העדר טיפול בתלונות על עובדים סוציאליים

הלשכה המשפטית אמונה על טיפול בתלונות על עובדים סוציאליים מתוקף חוק העובדים הסוציאליים סעיף 34ג: "תלונות על עבירות משמעת של עובדים סוציאליים ייחקרו בידי עובדים סוציאליים, שהם עובדי המדינה שימנה השר (בסעיף זה - חוקרים), אלא אם כן החליט תובע, לעניין תלונה על עבירת משמעת מסוימת, כולה או מקצתה, לבצע חקירה בעצמו; החוקרים שמונו לפי סעיף קטן זה יפעלו לפי הנחיות התובע."

הלשכה אינה מפרסמת תוצאות חקירות ובירורים על עובדים סוציאלים וסביר להניח שאין כאלה ולא היו מיום חקיקת החוק ב-1996.
.
תשובות לקוניות

תשובות גופים אלו הן בד"כ לקוניות ומתחמקות. כן לדוגמא לפניית שופט מדוע לא התייצבה פקידת סעד לדיון בבית משפט, לא נמסרה תשובה עניינית. וכך כתב השופט פאול שטרק תמש (ת"א) 49841/06 ‏מה- 30/07/2008 : "למרות הזמנה כדין ,ביום הדיון פקידת הסעד לא התייצבה לדיון. בהחלטתי מיום 16.6.08 הוזמן הסבר היועמ"ש ונימוקים למה לא לפעול בהתאם לפקודת בזיון בית המשפט כנגד פקידת הסעד. ביום 25.6.08 הועברה לעיוני תגובת היועמ"ש בצירוף עמדת פקידת הסעד. יש לציין שאין המכתבים מתייחסים להפרת צו בית משפט בגין אי התייצבות לדיון"
.

ליקויים בפיקוח על ביצוע צווים שיפוטיים

 דוגמא נוספת לאזלת הלשכה המשפטית של משרד הרווחה היא אי אכיפת צווים שיפוטיים להגשת התסקירים במועדם. ידוע על עשרות הורים שאינם רואים את ילדיהם חודשים רבים עקב עיכוב פקידי סעד בהגשת תסקירים בבאר שבע שפורסם ב- 12/08. תגובת משרד הרווחה לפניית השופט טישלר לאותו אירוע חמור הנה לקונית ובה נאמר: "משרד העבודה והרווחה רואה חשיבות עצומה בתפקודם של פקידי הסעד ברשויות המקומיות. לכן הוא הקצה לכך תוספת של תקנים לרשויות המקומיות, ובהן גם עיריית באר שבע".
.
דוגמא נוספת לאי ביצוע צווים שיפוטיים 

ביוני 2009 התקיימה ישיבה בוועדה לענייני ביקורת המדינה, בעניין רשות החסות לנוער - דוח מבקר המדינה ‎59ב'. במהלך הישיבה נדרשו נציגי משרד הרווחה להשיב כמה נערים עם צווי בית משפט להשמה בפנימיות הרשות שלא בוצעו. תגובתה של רחל שרביט - סמנכ"לית שירותי תיקון, משרד הרווחה והשירותים: "אני לא יכולה להגיד 'עם צווים' כי אנחנו לא פועלים על פי זה. מה שחשוב לנו הוא הסיפור של הנערה, אם היא צריכה מעון נעול או לא צריכה, כי יש לנו נערות שלפני צו פונים אלינו כי זה דחוף. הקליטה שלנו היא גם לא האם יש צו או לא אלא מה מידת החירום של המצב, מה מידת סכנת החיים. המספרים של בנות שממתינות היום הם ‎120 ממתינות לצופיה ולמסילה".כלומר פקידי הרווחה לאחר שקיבלו צו מבית המשפט להוציא את הנער מביתו ומשפחתו ולהשימו בפנימייה, עם כל הכאב והסבל של המשפחה הכרוך בכך, הם לא בהכרח יפעלו ע"פ צו בית המשפט שהם בעצמם יזמו, אלא ע"פ תחושותיהם לגבי מה שחשוב לעשות.
.
ייעוץ ופיקוח לקויים

מבקר המדינה הציג בדוח שנת 2008 כי משרד הרווחה אינו ממלא חובתו ע"פ חוק הנוער לביצוע מעקב אחר בוגרי המעונות רשות חסות הנוער וליווים:
"על פי חוק הנוער, על בוגרי מעונות הרשות להיות נתונים להשגחתם של עובדי מעקב של הרשות במשך השנה שלאחר תום שהותם במעונות. מטרות המעקב אחר הבוגרים הן סיוע בשילובם בקהילה כדי למנוע מהם לחזור לדפוסי התנהגות עבריינית ומתן משוב לרשות על מצב הבוגרים לצורך שיפור הטיפול בחוסים.
בתחילת שנת 2004 קוצץ מספר עובדי המעקב, ומספר הבוגרים שבהם טיפלו העובדים הופחת למחצית. משנת 2005 מתבצע מעקב רק אחר שליש מהבוגרים המשתחררים בכל שנה ממסגרות הרשות ואשר יש לבצע מעקב בעניינם. החל משנה זו גם חדלה הרשות להפיק דוחות שנתיים שבהם רוכזו נתונים על בוגרי המעונות שטופלו בידי עובדי המעקב, אף שהדוחות סיפקו להנהלת הרשות ולמנהלי המעונות מידע חשוב על תוצאות הטיפול בחוסים. יש בכך כדי לפגוע ביכולתה של הרשות לשפר את הטיפול הניתן לחוסים במסגרותיה.

פרשיות שחיתות במשרד הרווחה
ספטמבר 2011 - עמותות הרווחה משלמות שוחד לבתי יתומים בחו"ל כדי לקבל ילדים לאימוץ, בחסות משרד הרווחה. השוחד הסחר בילדים המתנהל ע"י משרד הרווחה מנוגד לחוק ולאמנת האג הבינלאומית לילדים. משרד הרווחה והעמותות העוסקים בשוחד ובסחר בילדים לאימוץ מבקשים מרשות המיסים פטור ממס על השוחד כדי לא לפגוע בתעשיית הסחד באימוץ ילדים, השוחד, והשחיתות. חרף הפרסום הגלוי של פרשיית השוחד לפקידים בחו"ל על מנת לקבל ילדים לאימוץ, עורכי הדין בלשכה המשפטית רווחה בראשות בתיה ארטמן מילאו פיהם מים.
.
תשובה מתחמקת אופיינית של הלשכה המשפטית של משרד הרווחה היא כי התלונה הנה על מה שנדון או בדיון בבית משפט ואין זה מתפקידם לטפל. וזאת למרות כשהתלונה היא על התנהגותה של פקידת הסעד. סחבת היא אמצעי נוסף. אם המכתב התלונה לא נשלח בדואר רשום הלשכה עלולה לטעון כי לא קיבלה אותו. תגובות אלו מגיעות בעיכוב של חודשים.

נקודות:

 • הלשכה המשפטית משרד הרווחה אמונה ע"פ חוק לאכוף משמעת על העובדים הסוציאלים, אך אינה מפרסמת על עברות המשמעת מאחר ואינה אוכפת משמעת על העובדים הסוציאלים.
 • הלשכה המשפטית אינה אוכפת עברות של ביזיון בית משפט ע"י פקידי סעד.
 • הלשכה המשפטית משרד הרווחה "מנפנפת" את הפונים אליה בתשובות לקוניות ולא ענייניות.
קישורים:

   תגובה 1:

   ניסים חדידה אמר/ה...

   הודעהמחברתאריך / שעה
   אחרי תאונה פלוס טראומה אחרת קשה קשהניסים חדידה22/09/2015 16:16ת.ז056436736
   שמי ניסים בן55עברתי תאונת דרכים עבודה על קטנוע 27שנים שליח פירסום אריאלי חברה לתיקשורת שיווקית אגב ביטוח לאומי לא מתיחס פיברומיאלגיה אכזרית וכואבת פי טי אס די פוסט טראומה פיברומיאלגיה אכזרית וכואבת כאבי ראש ליפני נתוחים ושתלים בכפות ידי ואין איני עובד מאז בדיכאון קשה חרדתי ומבוהל ומפוחד בנוסף טראומה קשה קשה מנשוא נחנקתי אוגרפתי נופצתי על זכוכיות הבניין ואני אדם מעולם לעולם ללא רבב נעצרתי אבו כביר 5ימים כמעט נאנסתי התקפי חרדה קשים טראומת םחד ממקומות סגורים מילדות ננעלתי שנים בתרציו עד אותו אירוע שוכח מאבד רוב היום בוכה מטופל 2פרוטייזין 2מרוניל 2פרוקסט ועוד משתגע מכלום לעשות מתחננן לעזרא וטיפול אין כח לזזוז לעשות בעיקר בחרדות ופחדים מיליוני מחשבותחוזרות ונישנות על כל נקודה שעברתי ממש הצילו אנאנ הצילו כתבתי לכל העולם פסיכיאטרים משטרה וגופים שונים ממשלה איך יתכן אתם מציעים כולכם עזרא ואין אחד ממש שחוזר אנא עזרתכם הבהולה מחכה לירון גילת אבארבאנל שאמר אולי יעזור ואהיה בטיפול מייחל ומחכה פצוע נפשית וםפיזית נשויבאושאר4בנות ו6נכדים5בנים ובת בת3שבועות מהממתאנא אנא עזרתכם הבהולה ניסים תודה עכשיו הופנתי על ידו לבהס לרפואה עש סאקלר אוניברסיטת תל אביב ביפו

   + הוסף תגובההדפס
   תשובהד"ר קרני רובין30/09/2015 17:07
   לניסים חדידה שלום, אתה צריך להיות במרפאה המתמחה בפוסט טראומה. קשה לי להבין, לא כתבת כמה מרוניל אתה מקבל. אתה צריך גם לקבל או טיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT) ספציפי לפוסט טראומה או טיפול בEMDR שאולי הוא הרצוי אצלך. אינני יודעת איפה אתה גר, כך שקשה לי אפילו להצביע על מרפאה ספציפית. כיום, טיפולים פסיכיאטריים הם באחריות קופות החולים ובאפשרותך לקבל התחייבות לטיפולים מקופת החולים. בברכה, דר' קרני רובין

   + הוסף תגובההדפס

   יש לך שאלה?

   פורטל אינפומד הינו פורטל רפואה המכיל תכנים בתחומי בריאות, מידע על מחלות, בדיקות, ניתוחים, תרופות ומונחי רפואה. כל המידע, העזרים והתכנים המופיעים בפורטל נועדו למטרת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים המלצה רפואית, חוות דעת או תחליף להתייעצות עם מומחה. שימוש בפורטל אינו מחליף את אחריות המשתמש והגולש לקבלת ייעוץ על ידי גורם רפואי מוסמך ובכפוף לתנאי השימוש בפורטל.
   infomed - logo
   על אינפומד
   אודות
   תנאי שימוש
   הצטרפו לאינדקס
   צור קשר
   פרסום בפורטל
   פורומים פופולאריים
   טיפולי פוריות
   הריון ולידה
   תרומת/הקפאת ביציות
   הפריה חוץ גופית
   בחירת מין היילוד
   פריצת דיסק
   פורומים פופולאריים
   הפרעות קשב וריכוז
   ציסטה בשחלה
   סרטן צוואר הרחם/שחלות
   כאבי ראש ומיגרנה
   הגדלת חזה
   ניתוחי מפרק הירך
   פורומים פופולאריים
   קרדיולוגיה
   יישור שיניים
   ביוץ והזרעה
   צרידות ומיתרי הקול
   סרטן השד
   חרדה ודיכאון
   פורומים פופולאריים
   אולטרסאונד
   מיניות וסקסולוגיה
   אוסטאופתיה
   גינקולוגיה
   מאניה דיפרסיה
   הסרת משקפיים בלייזר
   פורומים פופולאריים
   רשלנות רפואית
   מיניות וסקסולוגיה
   ביטוחי בריאות וסיעוד
   גסטרואנטרולוגיה
   רפואה סינית
   נוירולוגיה

   משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

   משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים