עובדת סוציאלית בלשכת הרווחה

 העובדות הסוציאליות בלשכות הרווחה הן למעשה פקידות בית משפט החולשות ילדים מהבית בראיה על פי חוות דעת שהם מספקות לבתי המשפט. השופטים מצייתים לחוות דעת אלו. ושולחים ילדים לאימוץ, פנימיות ועוד.

התסכול של העובדות הסוציאליות נובע בגלל הכשלונות והנזקים שהן גורמות לאזרחים ומשפחותיהן. הסיבה לכך שהן פועלות תחת השפעת חוות דעת אחת בלבד, וועדה אחת של אותם אנשים המדברים בשפה אחת. ידוע כי חוות הדעת שלהן הן אשפה מאחר  וחוות דעת משתנות מאדם לאדם. במקום ובזמן, ולכן אין לחוות דעת של אדם בודד אחיזה במציאות.

פקידת סעד
עובדת סוציאלית בלשכת הרווחה - תסכול ושנאה


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים