עובדת סוציאלית מייללת לתוספת שכר

 שיטת העבודה הסוציאלית היא ליילל לתוספת משאבים לתרץ חוסר התועלת בהן וליילל לתוספות שכר למרות נאי שכר מהטובים במשק בהיותן מהמגזר הציבורי.

עובדת סוציאלית מייללת לתוספת תנאי שכר


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים