אלין אלול - השעייה דחופה ממשרד הרווחה

אלין אלול - השעייה ממשרד הרווחה עקב הפרת המשמעת ומעילה בתפקיד
25.01.2015 - השעייה דחופה עובדת סוציאלית פקידת רווחה אלין אלול מהמשרד ע"י המנכ"ל יוסי סילמן.

"מתוקף סמכותי להשעות עובד, בנוהל השעייה דחופה כאמור בסעיף 48 לחוק שירות המדינה (משמעת)... ולסעיף 4-6.216 לתקשי"ר, הנני להודיעך כי יש בכוונתי להשעותך. כוונתי זאת הינה על יסוד סביר כי הפרת את המשמעת, הפרה זדונית וחמורה וקיים יסוד סביר כי מעלת בתפקידך".25.01.2015 - אלין אלול - השעייה דחופה ממשרד הרווחה
25.01.2015 - אלין אלול - השעייה דחופה ממשרד הרווחה

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים