ד"ר מיכל איציק מציגה כת העובדים הסוציאליים

פברואר 2013 - ד"ר מיכל איציק בית ספר לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת אריאל בשומרון מציגה כת העובדים הסוציאליים. מדובר בכת אלימה ואכזרית הפועלת בדלתיים סגורות וללא ראיות, מוציאה ילדים, קשישים בכפייה ממשפחותיהם ומפקירה אותם להזנחה והתעללות במוסדות מופרטים תאבי בצע.
לכת העובדים הסוציאליים חוקים ונהלים והיא מונעת חוקי זכויות נדרשים לילדים כגון חוק זכויות הילד, חוק ועדות החלטה ועוד.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים