גסטאפו משרד הרווחה - סיפורה של מעיין

אוקטובר 2013 - שיחות לילה עם אבי כץ - 103 FM - מעיין (האמא ש') מספרת את סיפורה.
מעיין היא אם חד הורית בת 27 ובנה הפעוט בן 4 נתלש ממנה בכפייה ע"י רשויות הרווחה בהיותו בן שנתיים, משום שפקידת הסעד לחוק הנוער "סברה" כי היא משתמשת בסמים. מעיין שללה טענות הרווחה נגדה באמצעות בדיקות מעבדה, אולם רשויות הרווחה ממשיכים לאחוז בבנה ואינן מאפשרות לה לראות אותו משום שלטענתן לא התנהגה כיאות במרכז הקשר (צבעה עם בנה ציור בצבעי גואש). בנה הפעוט של מעיין במשפחת אומנה חסר אונים וחסר זכויות. למעיין ובנה נגרם סבל עקב ה"טיפול" המיותר שכופים רשויות הרווחה. בית המשפט לנוער פועל בענייניה של מעיין כ"חותמת גומי" של רשויות הרווחה ובכך מעניק להן סמכויות סטטוטוריות שלא ניתן לערער עליהן.קישורים: 

פלייליסט - אזרחים מספרים על רשויות הרווחה שנקרו בדרכם


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים