עתירה לבג"צ למינוי נציגי ציבור במועצת העובדים הסוציאליים

שר הרווחה משה כחלון - מדיניות מכוונת של רמיה, פטרנליזם, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור.יוני 2012 - מדובר בעתירה לבג"צ 5001/12 לתת צו על תנאי נגד שר הרווחה שיבוא וייתן טעם מדוע איננו ממנה שני נציגי אוכלוסיה נזקקת למועצה לעבודה סוציאלית בהתאם לסע' 51 (14) לחוק העובדים הסוציאלית, וכן יבוא ויסביר מה עושה המועצה, מדוע ישיבותיה אינן פתוחות בציבור, מדוע הפרוטוקולים אינם מפורסמים בציבור ומה השפעתה של המועצה על גיבוש מדיניות הרווחה. להלן עיקרי הנושאים בהועלו בעתירה.

מדיניות משרד הרווחה -  פטרנליסטית, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור

משרד הרווחה מתעלם מהאינטרס הציבורי ואינו ממנה נציגי הציבור במועצת העו"ס כנדרש ע"פ החוק. העתירה מאשימה את הפקידות הראשית במשרד הרווחה שאיננה מעוניינת שלנציגי האוכלוסייה הנזקקת תהיה גישה לחומרים ולעיצוב המדיניות של הדרך בה משרד הרווחה "מטפל" באוכלוסייה, וזו מדיניות מכוונת של פטרנליזם, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור.

העתירה מצטטת את דברי הרמיה של שר הרווחה משה כחלון בתשובתו לשאילתא בכנסת מדוע לא מינה נציגי ציבור למועצה לעובדים סוציאליים, ומאשימה את שר הרווחה כי לא עשה שום פעולהלאיוש 2 המקומות הפנויים במועצה, לא פנה אל האוכלוסייה הנזקקת שתציע מעצמה את נציגיה האותנטיים.
בעתירה נכתב כי כוונת המחוקק הייתה שנציגי האוכלוסייה הנזקקת יהיו נציגים אותנטיים שהאוכלוסייה הנזקקת בעצמה בוחרת, ולא שמשרד הרווחה, בשיטות פטרנליסטיות, מיושנות, יחליט מי נציג מתאים (קרי:  אותנטי)  של "אוכלוסייה נזקקת" ומי איננו מתאים. למשה כחלון כל הסבר מניח הדעת כיצד מונה מועמד "מתאים" דווקא מאוכלוסיית הלהט"ב (הומואים לסביות), וספק אם אוכלוסיית הלהט"ב אכן בעצמה מצאה שהמועמד מתאים), ולא מונו נציג לאוכלוסיית הגברים ונציגה לאוכלוסיית הנשים.

משרד הרווחה סוחר בילדים באמצעות פקידות מושחתת מטפלים ומאבחנים ומסגרות חוץ ביתיות מופרטות

משרד הרווחה פועל לצמצום מעגל הניזקקים, אלא להיפך. מפרסומי משרד הרווחה, ומהופעות של נציגיו בציבור, נראה כי משרד הרווחה שואף להרחיב את מעגל הנזקקים, להתערב יותר ויותר בפרטיותם וחירותם של האזרחים, להכפיף יותר ויותר אבות לטיפולים תראפים, מבחני מסוגלות הורית (גם לנשים שפקידות הסעד מבקשות להוציא את ילדיהן להשמה חוץ ביתית), צמצום הסדרי ראייה לשעה בשבוע במרכז קשר, הספקת עבודה למאות או אלפי הסטודנטים לעבודה סוציאלית, הספקת עבודה למאבחנים, פסיכיאטרים, מכוני אבחון, פקידות סעד, ומפעילי פנימיות.     

סוף דבר

משרד הרווחה מנצל את המוחלשים בחברה לעשיית כסף לטובת עו"סים, מסגרות מופרטות, כנסי התרמה עתירים כסף, מאבחנים ומטפלים שונים ומשונים, ועוד "אנשי שלומיו" בדרך של קביעת מדיניות במועצה לעובדים סוציאליים, בדיונים סגורים בניגוד לחוק ולכללים ללא נציגי הציבור. שר הרווחה משה כחלון הוא הנהנה המרכזי מהמדיניות מכוונת של רמיה, פטרנליזם, השתקת הציבור וכפיית דיסציפלינות אליטיסטיות על הציבור. משה כחלון זורה חול בעיני הציבור ונבחריו כל פעם שנשאל על המדיניות הפושעת.

קישורים:


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים