פלייליסט - חטיפת תינוקות בחסות רשויות הרווחה

ינואר 2012 - רשויות הרווחה חטפו וממשיכות לחטוף תינוקות עם היוולדם בשם טובת הילד. בימי קום המדינה חטפו העו"סים ילדים ישירות מבתי היולדות ולהורים מסרי כי הוולד מת. בימינו חוטפים וסוחרים העו"סים בילדים בהליך שיפוטי חסוי ומושחת. פקידי סעד ועובדים סוציאליים מרשויות הרווחה מוכרים לציבור סיסמאות כגון "עבודת קודש" , "טובת הילד", "לתת לילד סיכוי", ואולם מתברר כי לאחר חטיפת הילד מהוריו בהליכים חאפלים הנעשים מאחורי דלתיים סגורות של בתי משפט לענייני משפחה ונוער הילדים מופקרים במסגרות חוץ ביתיות, פנימיות , אומנה, אימוץ ועוד.
.

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים