פלייליסט - מרכזי קשר רשויות הרווחה

מרכז קשר - פיקוח נוקשה ומשפיל ע"י עובדות סוציאליות
מרכז קשר - פיקוח נוקשה ומשפיל ע"י עובדות סוציאליות
ינואר 2012 - מרכזי קשר רשויות הרווחה משמשים למפגשים בין הורים לילדיהם הנמצאים בטיפול ובהשגחת המדינה, כאשר פקיד הסעד סבור כי ההורה מהווה סיכון לילד באם יפגשו לבדם. אמנם בית המשפט (משפחה או נוער) קובע את הסדרי הראיה במרכז הקשר אך המדיניות היא שהשופט משמש  חותמת גומי של פקידי הסעד.
המפקחת על המפגש במרכז הקשר היא אותה פקידת סעד אשר כוננה את הליך ניתוק הילד מהוריו בתואנת סיכון הילד, היא מציגה את ההורים בפני בית המשפט, בפני ה"מומחים" וה"מאבחנים" הותיקים של רשויות הרווחה, בפני ועדת החלטה, תסקירים, בפני הילד עצמו ובפני כל אדם המעורב בענייני הניתוק. דבר זה נותן לפקידת הסעד כוח ויכולת להשפיע על המפגשים עצמם ולכוון את הליך ניתוק הילד מהוריו כרצונה.
בהעדר יכולת של פקידת הסעד להביא תועלת אפקטיבית לילד לאחר שניתקהו מהוריו, פקידת הסעד "שופכת" את התסכולים שלה על ההורים כדי להצדיק את הניתוק שכפתה על המשפחה וגרמה לפירוקה.
צפו בפלייליסט על תפקודן הלקוי המכוון של העובדות הסוציאליות בשמירת הקשר בין ילדים להוריהם.
.

.
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים