שר הרווחה יצחק בוז'י הרצוג בביקור בית - חוסר האמון של האזרח במשרד ה"רווחה" ותחושת הבגידה

שר הרווחה יצחק הרצוג - הציבור לא מאמין במשרד הרווחהאוגוסט 2010 - מפגש טעון במיוחד נערך בין לילך שם טוב, ש-3 ילדיה נרצחו בידי אביהם, ובין שר הרווחה יצחק הרצוג. "למה כשאמא פונה לרשויות אין לה מענה?", התרעמה לילך. השר ניסה להסביר, אבל שום דבר כבר לא ינחם את האם. "חיי נהרסו באחת", העידה בפנים כבויות.

אחיה של לילך אלברט שם טוב העיר לשר הרווחה יצחק בוז'י הרצוג כי במהלך ימי השבעה לא בא שום גורם מקצועי מטעם שירותי הרווחה לסייע לה, וכי תחושתו היא שמדינת ישראל בגדה בהם.

משרד הרווחה בראשותו של יצחק בוז'י הרצוג מעורר חוסר אמון ובגידה של המערכת באזרח. האזרח אינו מאמין במשרד הרווחה ובראשה יצחק בוז'י הרצוג.

"ביקשתי פסיכולוג ילדים, במקום זאת הביאו לי שורה של עובדות סוציאליות" אומרת לילך בשיברון.
.

.
המקרה של לילך מוכיח שוב ושוב כי לא הכמות קובעת כי אם איכות האנשים. מדינת ישראל מוצפת כיום באוגדות שלמות של עובדות סוציאליות שחיות על חשבון משלם המיסים ואינן מסוגלות לתת מענה נכון לבעיות המתעוררות בקרב משפחות. לעובדות סוציאליות אין את הכישורים המקצועיים להתמודד עם בעיות במשפחה, והתוצאה הטראגית לפנינו.

קישורים:
  • המשפחה: לשכת הרווחה כפר יונה אחראים לרצח הילדים - יולי 2010 - פרשת רצח שלשה ילדים בידי אביהם. גליה סיבוני שניחמה את אחותה, הפנתה אצבע מאשימה לעבר רשויות הרווחה. לדבריה, האם קיבלה מסרים מגורמי הרווחה, שאם לא היא לא תאפשר לאב לראות את ילדיו, ילדיה יילקחו ממנה...

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים