פקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בת ים: מספר רישיון? תברר בירושלים

פגישה בלשכת הרווחה בבת ים בענייני נפשות. פקידת סעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי, מלשכת הרווחה בת ים זימנו לחקירה בן של אשה המאובחנת בדמנטיה, לצורך הכנת תסקיר לבית משפט לענייני משפחה למינוי אפוטרופוס.

העובדות הסוציאליות אינן מכבדות את בקשת הבן לקבל פרטים עליהן כגון תעודת עובד סוציאלי כמתחייב בחוק . פקידות הסעד מפנות את המבקש לירושלים. מדובר בפגישה מהותית בה יחרץ גורל אמו של המבקש ונדרש אמון, העובדות הסוציאליות מתחמקות מלהזדהות, מדוע?
.


.

מנהלת אגף הרווחה בת ים: רחל וידל
ראש צוות קשישים: עפרה מנדלקורן

תויות: פקידת הסעד שירה שביט אורגד, עובדת סוציאלית נעמי הלימי, לשכת הרווחה בת ים, פקיד סעד, עובד סוציאלי, תעודת מקצוע, תקנות עובדים סוציאליים, רחל וידל, עפרה מנדלקורן תסקיר, אפוטרופוס, בית משפט לענייני משפחה, פקידת סעד לחוק הגנה על חוסים, פקידת סעד לסדרי דין

קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים