משרד הרווחה - פינוי מיידי קולקטיבי של נוער בסיכון - מעון "נופית"

במאמר "משרד הרווחה נלחם על גבו של הנוער בסיכון" של מרב דוד , NRG מה- 21/1/2008 מסופר על נוער בסיכון במעון "נופית" אשר הוחלט ע"י משרד הרווחה לפנותם במפתיע מהמעון בעקבות דיווחים על תנאי הזנחה קשים. הנערים שהיו חרדים לגורלם התבצרו במקום וסרבו להתפנות. מעריב חשף מכתב שכתבה הנהלת חסות הנוער לנשיאת בית המשפט לנוער. במכתב מבקשת החסות לא להעביר יותר נערים למעונות הממשלתיים, משום שלדבריה, במצב כוח האדם הנוכחי השהות במעון מסכנת את הנערים יותר מהרחוב. בדיון של ועדת הרווחה בכנסת מספר ימים לאחר מכן הוחלט כי משרד הרווחה ועמותת נופית, המפעילה את המעון, יפעלו למצוא פתרון הולם לנוער החוסה במקום.
כעבור חצי שנה ביולי 2008 הוחלט לסגור את המעון עוד לפני שמשרד הרווחה השלים את הליכי המכרז לפתיחת מוסד חלופי.
פנימיה מבט מבחוץ - אילוסטרציה
ניגוד עניינים - הבעיה של העדפה להעברת נוער בסיכון לפנימיה הנה ייחודית לישראל, ונובעת בעיקרה כי פקיד הסעד העובד קהילה הוא המחליט על טיפול בקהילה או העברת הנער לפנימיה. במצב זה נוצר ניגוד עניינים שהרי אם יחליט פקיד הסעד על טיפול בקהילה, תהיה לכך משמעות תקציבית של הקהילה אליה פקיד הסעד כפוף, והוא עלול ל"הינזף" ע"י ראש העיר. ניגוד עניינים נוסף הוא היותו של פקיד הסעד מונחה מקצועית ע"י משרד הרווחה שהוא הגוף האחראי על הפנימיות. קיימת גם בעיית שייכותו של פקיד הסעד לאיגוד העובדים הסוציאליים שהוא גוף של ההסתדרות המפעילה וועדי עובדים של הפנימיות (ראה פרשת גיל עם)
.
הועלה כי הנהלת המשרד, שהחליטה לסגור את מעון "נופית" בתוך שבועיים (עד לסוף ינואר 2008) ולהעביר את החוסים למעון "נווה חורש", לא הביאה בחשבון את ההשפעות האפשריות על החוסים ולא בדקה אם החלופה להשמתם ישימה. ואכן התברר כי חוסי מעון "נופית" נקלעו למשבר קשה לאחר שהוחלט לסגור את מעונם וכי מעון "נווה חורש" לא היה מסוגל לקלוט את חוסי מעון "נופית". יתר על כן, מאחר שמעון "נופית" היה המסגרת היחידה ששימשה חלופת מעצר לבני נוער יהודיים, מסוף ינואר 2008 לא סיפק משרד הרווחה שירות חיוני זה לזקוקים לו מקרב אוכלוסייה זו.

"משרד הרווחה נלחם על גבו של הנוער בסיכון" של מרב דוד , NRG מה- 21/1/2008
"משרד הרווחה נלחם על גבו של הנוער בסיכון" של מרב דוד , NRG מה- 21/1/2008
 נקודות:
  • קיימים מעונות ממשלתיים לנוער אשר השהייה בהם מסוכנת מהשהייה ברחוב.
  • משרד הרווחה על כל העובדים הסוציאליים שבו לא מצא דרך ראויה לפינוי המעון בינואר 2008.
  • ההחלטה של משרד הרווחה על פינוי המעון היתה פזיזה ללא התחשבות בטלטול שיעבור על השוהים בו.
  • בתי משפט שולחים נערים למעונות למרות שעדיפה הישארותם בקהילה.
  • קיים ניגוד עניינים בהחלטת פקיד הסעד על טיפול בנוער בקהילה או השמתו במסגרת חוץ ביתית.
  • הנהלת משרד הרווחה, שהחליטה לסגור את מעון "נופית" בתוך שבועיים (עד לסוף ינואר 2008) ולהעביר את החוסים למעון "נווה חורש", לא הביאה בחשבון את ההשפעות האפשריות על החוסים ולא בדקה אם החלופה להשמתם ישימה. ואכן התברר כי חוסי מעון "נופית" נקלעו למשבר קשה לאחר שהוחלט לסגור את מעונם
קישורים:

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים