תסקיר פקידת סעד

תסקיר פקידת סעד
בית המשפט רשאי לצוות על פקיד-סעד לחקור בנידן קטין ולחוות דעתו בתסקיר בכתב, בהתאם לחוק הסעד לסדרי דין סעיף 2. פקיד סעד לסדרי דין, שהוא עובד סוציאלי בהכשרתו חוקר את בני המשפחה, וחווה דעתו בתסקיר שאמור לכלול עובדות, מסקנות, והמלצות.
פקיד הסעד יגבש המלצותיו על סמך העובדות שחקר ובדק. התסקיר מוגן על פגיעת לשון הרע ופגיעה בפרטיות. ניתן להזמין פקיד סעד להיחקר על תסקירו ולעמתו עם כל טענה ביחס להליך הכנת התסקיר, מסקנותיו והמלצותיו.
נצטווה פקיד-סעד ע"י בית משפט לערוך תסקיר, רשאי הוא, לצורך הכנת תסקירו, להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין או חולה הנפש ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לפקיד הסעד תשובות כנות ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית.
התסקיר שהגיש פקיד הסעד כאמור יימסר לבעלי הדין ובית המשפט ישמע כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר אם לא ציווה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את תוכן התסקיר, כולו או מקצתו.
התסקיר מוזמן בהוראת בית המשפט לענייני משפחה כחלק חיוני מהליך משפטי. בחוק איסור לשון הרע, וחוק הגנת הפרטיות ישנה שורה של הגנות, וביניהן סעיף 13(5) בחוק איסור לשון הרע השולל אפשרות להגיש תביעת לשון הרע אודות פרסום הנעשה במסגרת הליך משפטי לרבות הרשום בתסקיר, לפיכך מקובל כי התסקיר רווי בדברי רכילות, ולשון הרע.
פקיד הסעד יודע כי הדיון בבית משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות ואינו נתון לביקורת הציבורית, לפקיד הסעד הגנה מפני לשון הרע ומפני פגיעה בפרטיות בכל אשר יאמר בבית המשפט ו/או יכתוב בכל מסמך שיגיש לבית המשפט לרבות התסקיר. יש לזכור כי כתיבת התסקיר אינה עבודה סוציאלית אלא עבודת של פקיד בית משפט ע"פ צו שופט. יש לזכור גם כי החלטת השופט אינה כפופה לראיות או הוכחות כלשהן. פקיד הסעד ניגש לכתיבת התסקיר כאשר הוא כבר מגובש עם החלטתו והמלצותיו, כפי שסיכם עם הממונים עליו או בוועדת החלטה, לפיכך התסקיר אינו חוות דעת אובייקטיבית אלא מסמך תעמולתי שיווקי. כן בבכתב תביעה על לשון הרע ופגיעה בפרטיות של עובדת סוציאלית תואר שני נגד פקידת סעד שכתבה תסקיר בעניינה כתבה התובעת: "עיון במסמך הותיר אותי פעורת פה והמומה שכן במקום לפרט שיקולים עניניים ביחס לקביעת הסדרי הראיה,... כלל המסמך פרסום כוזב אודות אישיותי וכוונתיי בגדר לשון הרע גרידא". התובעת טענה כי בכך ביצעה פקידת הסעד עוולה של לשון הרע כלפיה, בייחוד כאשר השוותה בין התובעת לבין בהמה כאשר קבעה בתסקיר שנישאה לבעל כאשר היא מוכנה מראש "להרבעה" על ידו. עוד הסיקה הנתבעת מסקנות חסרות אחיזה במציאות ללא כל בסיס עובדתי לפיהן כביכול "האופן שבו הגיעו התאומות המקסימות לעולם, בהזרעה תוך רחמית מעורר תמיהה!". התובעת הגישה חוות דעת של מומחה לאתיקה מקצועית שנערך על ידי ד"ר גרשון ב. גרונפלד הקובעת כי "התסקיר מבחינת מבנהו, תוכנו שפתו וסגנונו אינו הולם את אמות המידה הערכיות והמקצועיות של מקצוע העבודה הסוציאלית". צורפה חוות דעת נוספת של ד"ר נילי מסס, מומחית בעבודה סוציאלית לפיה התסקיר אינו עומד בקריטריונים של תסקיר ולא ברורה כלל מטרתו של המסמך. תגובת הנתבעת פקידת הסעד: טענה שרשמה את הדברים שנאמרו לה בהתאם לנוהג המקובל.
פקיד הסעד יפגש עם בעלי הדין ויחקור אותם לצורך הכנת התסקיר. בנוסף יפגש עם גורמים נוספים בסביבת הקטין/חסוי, שכנים, רופא משפחה, בית ספר, מקום עבודה של בעלי הדין ועוד. שאלותיו של פקיד הסעד הם שאלות מכוונות, כלומר פקיד הסעד יכוון את הנשאל איזה תשובה הוא מצפה ממנו. פקיד הסעד אינו מתעד את החקירה בהקלטה או חתימת הנחקר על סיכום החקירה, דבר אשר מאפשר לו לסלף את עובדות שאמרו לו הנחקרים. שלב החקירה גם מהווה סיכון לקטין/חסוי שיכשל בתגובתו, מאחר ופקיד הסעד עלול להתגרות בו. ידוע על פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי מלשכת הרווחה בבת ים (מנהלת רחל וידל) אשר באו ל"ביקור בית" בימי מלחמת לבנון השניה לצורך הכנת התסקיר על חולת אלצהיימר בעוד בנה מגויס בצו 8, בביקור ארעה תקרית מצערת לטענת פקידת הסעד אשר המליצה על מתן טיפול פסיכיאטרי תרופתי לחולת האלצהימר. בשלב הכנת התסקיר יש גרימת נזק לבני המשפחה.
פקיד הסעד יכתוב בתסקיר את העובדות ששמע, ראה, מסקנות והמלצותיו. פקיד הסעד ישתמש בלשון הרע, פגיעה בפרטיות, דברי רכילות של בעל דין זה על אחר ללא ביסוס ראייתי או הוכחה כלשהי. לפקיד הסעד אין כל בעיה להגיש את התסקיר האיחור גם אם הדבר מסב נזק לבעלי הדין, ידוע על עשרות הורים שאינם רואים את ילדיהם חודשים רבים עקב עיכוב פקידי סעד בהגשת תסקירים.
מקובל כי שופט בית המשפט מקבל כשיטה את התסקיר על המלצותיו. זוהי האפשרות הכי טובה מבחינת בתי המשפט ורשויות הרווחה. שהרי המשפט נעשה ב"דלתיים סגורות" רחוק מהביקורת הציבורית. מה גם שאין צורך בראיות או הוכחות כלשהן בבית משפט לענייני משפחה. בעל דין המצפה כי השפיות והאמת תנצח בבית המשפט עוד יתבדה כאשר השופט בסיכום לקוני יאשר את המלצות התסקיר לאחר שעיין בתיק. נשיא בית המשפט העליון השופט לנדוי אמר: "מה שאינו פומבי חייב להיות מושחת".
שופט אשר לא יקבל את התסקיר או ינזוף בפקיד הסעד על התנהגותו עלול לסבול מנקמת משרד הרווחה ש"יתרשל" כאשר יתבקש בעתיד להגיש תסקירים ועל-ידי יצירת סחבת ישאיר את השופט חסר אונים.
.
במאי 2009 פורסמו בדו"ח סלונים- נבו ליקויים מהותיים בעבודתם של פקידי הסעד לסדרי דין: ניגוד עניינים, כתיבת עובדות בתסקיר ללא וידוא או ניסיון הפרכה, אי מתן אפשרות ללקוח אפשרות להתייחס לתסקיר טרם מסירתו לבית המשפט, אימוץ מלא של התסקיר על המלצותיו ע"י בתי המשפט (חותמת גומי), העדר מעקב, פיקוח ובקרה, אי קיום נהלים ועוד.

פלייליסט - פקידת סעד עובדת סוציאלית

.
קישורים:

7 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

מידת תקופתם ומהימנותם של האיבחונים ראויה לבחינה.האם ניתן להעריך כשירות הורית במפגש חד פעמי או במפגשים מספר האם כלי מדידה יכול להתאים לאוכלוסיה אחת ולא לאחרת אמריקאית רוסית ערבית אטיופית יתר על כן לאחר קריאת אבחונים רבים נראה כי מרבית הממצאים אינם מבוססים על בדיקות בעזרת כלי מדידה תקפים ומהימנותם ועל כלים רגישי תרבות ,אלא על הערכה קלינית וניסיון קליני אישי של המאבחנים .
האם החברה המזרחית נחשבת לנחותה בעיני פקידות סעד אשכנזיות ועשירות שלא חוו עוני ובעלות מעמד וכח רב .
מרגישות מעל נשים פשוטות עקרות בית
המקשיבות למוזיקה מזרחית .

אנונימי אמר/ה...

קיבלתי תסקיר רווי שקרים שקרים ועוד שקרים אחרי 4 תסקירים על המשפחה למרות שלא נפגש עם ההורים ולא היה שום ביקור בפנימית נרדים בערד כתב העוו"ס על בסיס הקשר עם פקידות הסעד בלבד .
ואיפה האפוטרופוסית הנע למה קטי ברדה הרי ידוע ולו במעט איך יכול לכתוב על הורים שלא ראו ולא נפגשו עמו והמדבר הוא מגרונה של גרוגגונת פקידות הסעד הלוחמת בגבורה על שמן ומסתירות ביחד עם השופטת לכל אורך הדרך ולו פקידת הסעד שביקרה בבית לפני 5 שנים ביקור של מספר דקות יכול להשליך על חיי ילדה לחודשים ושנה .
ביקור של מספר דקות פעם אחת ויחידה
קובע על מצב הבית לפני 5 שנים וביקור של עוו"ס לפני 4 שנים מאז לאהיו בבית אך ניסו בכל כוחם למנוע מהוורים לשפץ את דירתם ולחיות בקיבוץ למטרת בעלי השררה .

אשמח לביקורים של אימהות לראות את הבית היפה וחדרה של ביתי יתומת רווחה
ושל הוריה המאוימים שני לבל ינתקו קשר עם רווחה נתקעת בתח......
אנו נראה את התמונות ואת הביקורים ויהיו עדים רבים למעשה כדי שלא יהי ילד אחד בכלא הרווחה של מדינת ישראל
כי אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא ואין בעולם אהבה כמו אהבה של אבא
ופנימיות הן לא כלובי גידול לילדים
ילד נולד לחופש ילד בריא זה ילד שובב
וכל ילד צריך את שני הוריו כי נולדו לשני הורים .
לביתי האהובה לא אפסיק להילחם עליך
למען ילדתי ,אפרוחית שלי .
אמא .

Unknown אמר/ה...

מזועזעת כל פעם מחדש מבוהלת עד מוות מהרשויות מלחיצות לקחו את שני בניו של אחי ואנו במלחמה להחזירם כבר שלוש שנים אסון מה שקורה בבתי המשפט

Unknown אמר/ה...

היי לכולם, היכנסו לגוגל ורישמו ״סינדרלה שוברת שתיקה ״ סיפור אמיתייייי עדויות חיות נשבעת אני אגיע לתקשורת חיייבת , למען חסרי ישע וילדים בסיכון!!!!

Unknown אמר/ה...

היכנסו לגוגל רישמו ״סינדרלה שוברת שתיקה״
ותקראו הכל אמת הוכחות עדויות חיות סיפור שלא שמעה עוד מדינת ישראל!!!!!!!!!!!

Unknown אמר/ה...

היכנסו לגוגל רישמו ״סינדרלה שוברת שתיקה״
ותקראו הכל אמת הוכחות עדויות חיות סיפור שלא שמעה עוד מדינת ישראל!!!!!!!!!!!

Unknown אמר/ה...

היכנסו לגוגל רישמו ״סינדרלה שוברת שתיקה״
ותקראו הכל אמת הוכחות עדויות חיות סיפור שלא שמעה עוד מדינת ישראל!!!!!!!!!!!

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים