דיצה חטב - פשעים נגד האנושות

דיצה חטב מציגה - המודל האימהי החולני בבית שבתאי לוי - אוקטובר 2015 - בית שבתאי לוי בחיפה - המודל האימהי החולני של מנהלת יחידת אימהות בבית שבתאי לוי בחיפה עובדת סוציאלית דיצה חטב. בית שבתאי לוי הוא מובד נעול חולני ומעוות התולש בדרכי מרמה ילדים מהוריהם מתעלל בילדים ומסית אותם נגד הוריהם...

דיצה חטב מציגה - הזנחה והתעללות בילדים בבית שבתאי לוי בחיפה - הסרטון מדף הפייסבוק של מוטי לייבל - אוקטובר 2015 - דיצה חטב עובדת סוציאלית מנהלת יחידת אמהות בבית שבתאי לוי חיפה משקרת ומטייחת הזנחה והתעללות בילדים בבית שבתאי לוי. בסרטון יחצנות מציגה דיצה חטב הדרכה הורית אולם בפועל הילדים בבית שבתאי לוי סובלים מהזנחה והתעללות מאנשי המוסד הנעול...

דיצה חטב מציגה - בית שבתאי לוי כמעון לסחר באמהות וילדים - אוקטובר 2015 - בית שבתאי לוי חיפה - דיצה חטב מנהלת יחידת אימהות בבית שבתאי לוי מציגה בסרטון תעמולה של המעון כמקום להכשרת אמהות. בפועל האמהות והילדים מתויגים ומופרדים. האמהות מסולקות מהמעון מושפלות ומבוזות והילדים נשלחים לסחר במשך שנים במוסדות הרווחה...

דיצה חטב מציגה - המודל האימהי החולני בבית שבתאי לויאין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים