לשכת הרווחה מגדל העמק

לשכת הרווחה מגדל העמק - לקחו קשישה ניצולת שואה בת 80 אזוקה לאשפוז פסיכיאטרי בכפייה מבלי שפסיכיאטר או שופט ראו אותה - אלימות עובדות סוציאליות לשכת הרווחה מגדל העמק נגד קשישים. משיקולי תאוות בצע ופרזיטיות החליטו העובדות הסוציאליות להיפטר מהקשישה בדרך אכזרית ואפלה תוך ניצול ההפקרות בבתי המשפט עושי דברן - מתוך סטטוס בפייסבוק - יולי 2014

לשכת הרווחה מגדל העמק חטפה בת ממשמורת הוריה הביולוגיים ללא צו חירום וללא צו שיפוטי מתאים של בית המשפט לנוער - 10 באוקטובר 2013 - תמ"ש 19980-10-13 - שופט אסף זגורי - לשכת הרווחה מגדל העמק חטפה בת ממשמורת הוריה הביולוגיים ללא צו חירום כנדרש בסעיף 11 לחוק הנוער וללא צו שיפוטי מתאים של בית המשפט לנוער והכל כאשר אבי הקטינה המשמורן הודיע כי הוא מתנגד לכך...

מגדל העמק – קשישה בת 80 ניצולת שואה באזיקים

מגדל העמק – קשישה בת 80 ניצולת שואה באזיקים
מגדל העמק – קשישה בת 80 ניצולת שואה באזיקים

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים