שילהוב קוברקיאן - פרצופה של עובדת סוציאלית בכירה

עובדות סוציאליות המשמשות כ״קוף״ של בית המשפט בתסקירים וחוות דעת מכפישות , מעצימות את הרעל מפיהן דווקא בתקופה קשה של האזרח, וכל מי שנכתבה עליו חוות דעת של משרד הרווחה יכול להעיד על כך.

מרץ 2024 - מדבריה של פרופ. לעבודה סוציאלית שילהוב-קוברקיאן מהאוניברסיטה העברית ירושלים : בראיון היא שיתפה כיצד הישראלים מפחדים כשעוברים לידה בזמן שהיא משוחחת בערבית בטלפון. "הם צריכים להיות מפוחדים והם צריכים לפחד, כי פושעים תמיד מפחדים", אמרה והוסיפה כי "הם לא יכולים לקחת בעלות על האדמה שלי, הם לא יכולים להזיז את האנשים שלי, הם לא יכולים להרוג ולא להיות מפוחדים. אז כדי להם להיות מפוחדים". 

בהמשך אמרה כי "זה הזמן לבטל את הציונות. היא לא יכולה להמשיך, היא לא יכולה, זה פלילי. רק בביטול הציונות אנחנו יכולים להמשיך". שלהוב-קיבורקיאן מתחה ביקורת על המדינה ואמרה: "הם ישתמשו בכל שקר - הם התחילו בתינוקות, הם המשיכו באונס, הם ימשיכו עם מיליון שקרים אחרים, הפסקנו להאמין להם, אני מקווה שהעולם יפסיק להאמין להם".

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים