בורות מערכת המשפט כשמדובר בחוות דעת עובדות סוציאליות

השופטים מאמצים חוות דעת של פקיד סעד / קצין מבחן במלואן למרות שאלו חוות דעת של אדם בודד המשתנות מאדם לאדם, במקום ובזמן. מדובר בהתנהלות שאין לה קשר למדע או להיגיון מנותקת לחלוטין מהמציאות.


עובדת סוציאלית על בורות מערכת המשפט


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים