עמידר - מחדל הדיור הציבורי : תחזוקת דירות לקויה

 28.11.2022 - ידיעות אחרונות , הדר גיל עד - עמידר - מחדל הדיור הציבורי.

דוח מחקר של הכנסת מגלה כי עמידר אינה מספקת דירות באזורי הביקוש, ותחזוקת הדירות לקויה.

28.11.2022 - ידיעות אחרונות , הדר גילעד - עמידר - מחדל הדיור הציבורי.

28.11.2022 - ידיעות אחרונות , הדר גילעד - עמידר - מחדל הדיור הציבורי.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים