חובת פקיד הסעד להכין את ההורים לוועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)

 וועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה) היא וועדה שעניינה כפיית טיפול על הורים בטיפול בילדיהם, ולרוב הוצאת הילדים מהבית בכפייה. חברי הוועדה הנם בדרך כלל בדעה אחת ומעבירים את המלצתם לבית המשפט שרואה בהם "אנשי מקצוע". 

זכותם של ההורים לפגישת הכנה לוועדת ההחלטה עם העובד הסוציאלי לחוק הנוער . ההורים יכולים להביא להכנה גם עורך דין מטעמם. (סעיף 9.2 בהוראת תע"ס 8.9 לענייני וועדת החלטה)

טופס הכנה ל וועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)
טופס הכנה לוועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)

טופס הכנה לוועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)

טופס הכנה לוועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)

טופס הכנה לוועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)

טופס הכנה לוועדת החלטה (וועדה לתכנון טיפול והערכה)אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים