משרד הרווחה - מיטת לול המונעת תנועה

נוהל חדש של משרד הרווחה מכשיר אמצעי ריסון במוסדות לאנשים עם מוגבלות , אור קשתי , 27 במאי 2022 , הארץ.

המשרד פרסם נוהל שנועד להסדיר התמודדות עם "מצבי התנהגות מאתגרת" ומפרט מתי מותר להגביל מטופלים. ארגון "בזכות": מאפשר שימוש נרחב מדי באמצעים משפילים ופוגעניים.

משרד הרווחה פרסם השבוע נוהל מיוחד, שאמור להסדיר את הטיפול ב"מצבי התנהגות מאתגרת" במוסדות שבהם חיים אנשים עם מוגבלות. ההוראות משרטטות את המצבים שבהם אפשר יהיה להגביל את חופש התנועה של מטופלים. לדברי ראשי המשרד, הנוהל יביא ל"דפוס עבודה אחיד" במסגרות השונות, ויחליף את המצב הנוכחי שבו לדבריהם קיים "מרחב שיקול דעת רחב מדי" שייתכן כי גרם ל"פגיעה באנשים עם המוגבלות עצמם ובאנשים המטפלים בהם". בארגוני זכויות של אנשים עם מוגבלות מתחו ביקורת על הנוהל. לפי ארגון "בזכות", הוא מאפשר שימוש נרחב מדי ב"אמצעים השוללים את חירותו של האדם, משפילים אותו ואף הביאו לא פעם לפגיעה בשלומו ובבריאותו".

נוהל חדש של משרד הרווחה מכשיר אמצעי ריסון במוסדות לאנשים עם מוגבלות , אור קשתי , 27 במאי 2022 , הארץ.

נוהל חדש של משרד הרווחה מכשיר אמצעי ריסון במוסדות לאנשים עם מוגבלות , אור קשתי , 27 במאי 2022 , הארץ.


אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים