הרווחה היא אסון

מתוך סטטוס פייסבוק 30.09.2019 - הרווחה היא אסון לחברה הישראלית ומסוכנת לילדיי ישראל

הרווחה היא אסון לחברה הישראלית ומסוכנת לילדיי ישראל
הרווחה היא אסון לחברה הישראלית ומסוכנת לילדיי ישראל

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים