מדוע סבא דוד מנותק מנכדיו מספר שנים?

28.08.2018 - לסכסוך גירושים ומעורבות רשויות הרווחה התפתח לנתק בין הילדים למשפחת האב. הסבא דוד מול בית נכדיו מבקש לפגוש אותם.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים