משרד הרווחה מפקיר ילדי הפנימיות - תחקיר כאן 11

21.08.2018 - מי שומר על ילדי הפנימיות? לאחר שני מקרי מוות קשים שהתרחשו השנה בפנימיות, תחקיר "שטח הפקר" מוצא שורה של ליקויים ומחדלים בפנימיות אליהן נשלחים בני נוער, לאחר שהוצאו מביתם.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים