הילד של ט' נלקח בכפייה למשפחת אומנה בגלל תאונה בגן

פברואר 2018 - הילד של ט נלקח בכפייה למשפחת אומנה בגלל פגיעה ברגל שהתרחשה בגן הילדים בעוד שט' לא היתה נוכחת.
בסוף היום כשהגיעה ט' לקחת את הילד מהגן נמסר לה כי הוא פגוע ברגל.  ט' מיהרה לבית החולים ושם החליטו כי היא מסוכנת לילד ולקחו אותו למשפחת אומנה אצל אומנים בשם אורלי וגיא.
ט' רואה את בנה פעם בשבועיים במרכז קשר בהשגחת אורלי וגיא.
 מתוך סטטוס פייסבוק יוסי נקר - 04.02.2018 - על הוצאת ילד מידי אימו עובדת זרה בשל תאונה בגן

מתוך סטטוס פייסבוק יוסי נקר - 04.02.2018 - על הוצאת ילד מידי אימו עובדת זרה בשל תאונה בגן
מתוך סטטוס פייסבוק יוסי נקר - 04.02.2018 - על הוצאת ילד מידי אימו עובדת זרה בשל תאונה בגן

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים