מדוע רשויות הרווחה מונעות מלורי שם טוב וילדיה להיפגש?

מדוע רשויות הרווחה מונעות מלורי שם טוב וילדיה להיפגש?
vאמא לורי שם טוב אינה רואה את ילדיה במשך כ- 10 שנים ע"פ החלטות ערכאות שיפוטיות שונות ע"פ המלצת רשויות הרווחה.
ילדיה של שם טוב נלקחו בשנת 2007 ע"י רשויות הרווחה מגן הילדים ומבית הספר בעודה יושבת בוועדת ההחלטה ללא ידיעתה. כעבור מספר חודשים הפסיקו רשויות הרווחה את הסדרי הראיה בין שם טוב לילדיה והיא אינה רואה אותם עד עצם היום הזה 11.07.2017.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים