ועדות רפואיות ביטוח לאומי: קביעת טווח תנועת מפרקים ללא מכשיר מדידה

ינואר 2017 - ע"פ עדויות שהגיעו מנבדקים בועדות רפואיות של ביטוח לאומי עולה כי הרופאים בוועדות רפואיות קובעים טווחי תנועה של מפרקים ע"פ בדיקות שביצעו ללא מכשיר מדידה אלא "לפי העין".
בדיקה "לפי העין" כמוה לקנות ירקות מירקן ללא בדיקת משקלם במכשיר למדידת משקל אלא ע"פ תחושת הירקן, אלא שבקביעת אחוזי הנכות ע"פ טווחי תנועת מפרקים הנזק הכספי לאזרח הוא אלפי שקלים לשנה.

בדיקת טווחי תנועה של מפרק מתבצעת אך ורק בעזרת גוינומטר (ראה תמונות להלן) וועדה רפואית שאינה משתמשת במכשיר זה אינה אמינה וגורמת נזק אלפי שקלים בשנה לאזרח. ראו הוזהרתם.

מדידת טווח תנועה של מרפק בעזרת גוינומטר
מדידת טווח תנועה של מרפק בעזרת גוינומטר

מדידת טווח תנועה של מרפק בעזרת גוינומטר
מדידת טווח תנועה של מרפק בעזרת גוינומטר

מדידת טווח תנועה של ברך בעזרת גוינומטר
מדידת טווח תנועה של ברך בעזרת גוינומטר

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים