משרד הרווחה חטף במרמה תינוק לאימוץ ללא ידיעת אביו

נובמבר 2016 - הטקטיקות המלוכלכות הסנדרטיות של רשויות הרווחה לחטיפת תינוק לאימוץ ללא ידיעת האבא תוך ניצול מצוקת האמא.

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים